Forældreroller og parforhold

Sidst revideret: januar 2020

En anderledes rollefordeling

Når I får et barn, kan der ske noget med rollefordelingen mellem jer. Både for den, der har muskelsvind og for partneren.

Uanset om du er mand eller kvinde med muskelsvind, kan du opleve tab af den rolle, du forestillede dig at skulle have som nybagt forælder. For din partner kan det være frustrerende at skulle overtage nogle roller og arbejdsopgaver, som du hidtil har stået for. Det kan naturligvis sagtens lade sig gøre at være en god far, selv om du ikke kan tumle med dit barn på græsplænen eller at være en god mor, selv om du ikke selv kan bære dit barn, mens du ammer.

Når der er ting, du ikke længere kan udføre, kan det medføre sorg over sygdommens progression, men det kan måske også give anledning til vrede eller misundelse.

Sorg, vrede, misundelse

Nedenstående citat er fra RCFM´s projekt: Når forældre har muskelsvind.

“For mig er der også det med, at min kone kan det hele. På den måde er hun nogle gange lidt “federe” end mig, fordi jeg ikke kan tingene på samme måde. Men jeg har fundet ud af, at jeg kan rulle rundt på en madras med vores søn. Men jeg kan ikke kaste med ham” (Mand med muskelsvind).

 

Foto: Søren Holm

Når du har muskelsvind, vil du sandsynligvis ofte opleve, at du ikke kan gøre ting på samme måde, som andre forældre gør. I den sammenhæng kan det være nødvendigt at få gjort omgivelserne – fx dine forældre og svigerforældre – opmærksomme på, at nogle ting bliver gjort anderledes i jeres familie.

Din og din partners indbyrdes roller eller aktivitetsmønstre kan blive påvirket. Her vil det være en god idé at få drøftet jeres roller og opgavefordeling jer imellem. Måske har I behov for at justere de roller og opgaver, I havde inden fødslen. Fx ved at din partner nu må tage sig af nogle af de ting, du hidtil har gjort.

Det er også vigtigt at få afklaret, hvilke opgaver du kan tage dig af – eventuelt i samarbejde med en hjælper, så din partner ikke kommer til at stå med alle opgaver alene.

 Belastning af din partner

For de fleste partnere vil der være en større belastning, end hvis de havde fået barn med en person uden nedsat funktionsevne. Det kan være en svær situation at tackle både fysisk og mentalt. Det er ikke til at vide på forhånd, hvordan det påvirker din funktionsevne at få et barn. Såvel du selv som din partner kan have svært ved at forestille sig, hvilke konsekvenser det får.

Indimellem kan du måske opleve irritation og vrede hos din partner over, at du ikke kan tage del i flere opgaver.

Ekstra belastning for din partner

Nedenstående citater er fra RCFM´s projekt: Når forældre har muskelsvind.

“Når man har muskelsvind, kræver det en del fysisk hjælp – også selv om man nogle gange ikke vil indrømme det. Man ved jo godt, at det at få et barn giver ens partner en hel del mere arbejde” (Mand med muskelsvind).

“Jeg havde forestillet mig, at han måske kunne byde ind med så meget andet. Men jeg synes alligevel, at der tit er nogle ting, han ikke kan, som gør, at jeg skal tage mere over, end jeg havde troet” (Partner til mand med muskelsvind).

“Du holder dig altid lidt tilbage ved festerne, fordi du ved, du skal på igen i morgen kl. 6 eller kl. 7, eller hvornår ungerne står op. Jeg ved godt, at det gør man også ved børn generelt. Men hvis det nu var en fysisk 100 % fungerende kæreste, man havde, så kan du lidt nemmere ligge og knurre til kl. 9, fordi du ved godt, at hun skal nok klare det. Den mulighed har du ikke” (Partner til kvinde med muskelsvind).

“Jeg var ikke klar over, at jeg faktisk skulle gøre så meget, men det tror jeg heller ikke, min kone var. For hun vidste jo heller ikke, hvor lidt hun kunne. Vi troede, vi kunne fordele det mere eller mindre ligeligt. Det viste sig, at det kunne vi ikke” (Partner til kvinde med muskelsvind).

“Min kæreste vidste jo godt, hvad han gik ind til ved at få børn med mig – og det vidste han så bare overhovedet ikke, da det kom til stykket. For det viste sig, at der var ting, jeg overhovedet ikke i min vildeste fantasi havde drømt om, at jeg ikke kunne, eller jeg ikke har overskud til” (Kvinde med muskelsvind).

“Nogle gange har jeg brug for, at min mand giver efter for mit behov, fordi jeg ville have gjort tingene anderledes, end han vil. Hvis vores søn græder, kan jeg få brug for at sige højt til min mand, at jeg gerne vil have ham til at gøre det, som jeg gerne ville. ‘Du bliver nødt til at gøre det – jeg ved godt, det er hårdt for dig, skat, men det er faktisk grænseoverskridende for mig lige nu, fordi jeg ikke kan tage ham op” (Kvinde med muskelsvind).

“Min mand ønsker ikke flere børn. Fordi han synes, det er hårdt – udmattende” (Kvinde med muskelsvind).

 

Bekymring hos din partner

Bekymring for partneren. Modelfoto

Din partner kan blive bekymret for, om din nedsatte funktionsevne kan medføre farlige situationer. Du kan måske have svært ved at erkende, hvor meget dine fysiske begrænsninger kommer til at betyde, og det kan være svært at forestille sig, hvordan det vil komme til at påvirke dit samvær med jeres lille barn. Din partner kan muligvis være bange for, at jeres barn skal blive tabt på gulvet eller rulle ned fra puslebordet.

Hvis I skal have jeres andet barn, kan der komme bekymring hos din partner om, hvorvidt muskelsvinddiagnosen har ændret sig, så du har vanskeligere ved at håndtere barn nummer to i forhold til, hvordan det var for dig at håndtere jeres første barn.

Usikkerhed

Nedenstående citater er fra RCFM´s projekt: Når forældre har muskelsvind.

Han kan jo ikke mærke, når benene knækker sammen – det sker bare lige pludselig” (Partner til mand med muskelsvind).

“Jeg kan godt være lidt bekymret i forhold til, om trætheden måske alligevel har en ekstra dimension hos min mand. Andre kan sige, at de kan klare det, men det kan han måske ikke altid. Energiniveauet er generelt ikke så højt” (Partner til mand med muskelsvind).

 

Dårlig samvittighed

Vigtigt at kunne varetage forældreroller. Foto: Bo Nymann

I forbindelse med at få et barn vil du kunne opleve at få dårlig samvittighed over for din partner, hvis han eller hun kommer til at stå med langt flere praktiske opgaver. Det er fx de direkte opgaver i forhold til jeres barn, eller det kan være ekstra opgaver i forhold til dig, når du sandsynligvis er anderledes udfordret med et barn, end du var, før I fik barn.

Det kan også være, at din partnere oplever at have dårlig samvittighed, fordi han eller hun bliver irriteret på dig.

Hvis du selv varetager opgaverne, foregår det tit i et langsommere tempo. Derved kommer din partner let til at gøre nogle ting, som du egentlig godt kan, men bare er langsom til. Det kan for nogle partnere kræve god tålmodighed at vente på, at tingene bliver udført i stedet for at gøre det selv.

At være partner

Nedenstående citater er fra RCFM´s projekt: Når forældre har muskelsvind.

“Nogle gange går det bare meget langsomt, hvis han skal give vores søn tøj på. Så gør jeg det i stedet for. Og der er mange ting, han egentlig godt kan og også gør, men hvor det er lidt nemmere, hvis det er mig, der gør det” (Partner til mand med muskelsvind).

“Hvis man går og støvsuger, og personen ligger på sofaen, så kan man godt blive virkelig indebrændt – og sådan sur og irriteret. For personen har været hjemme hele dagen og har ikke gjort det. Og man ved godt, at man ikke kan være bekendt at flippe ud over det, og det gør man heller ikke, men inde i sig selv bliver man bare rigtig, rigtig irriteret over det” (Partner til mand med muskelsvind).

 

At passe på parforholdet

Husk at holde fri fra forældrerollen en gang i mellem. Modelfoto

Enhver, der har kendskab til nybagte forældre ved, at det ofte er en prøvelse for parforholdet at få et barn, og at der er stor forskel på, hvordan de enkelte par vælger at mestre den udfordring.

Muskelsvind kan give mange udfordringer. Ekstra træthed og ændret funktionsniveau hos dig og ekstra arbejdsopgaver for din partner kan være en stor udfordring for nærhed og sexliv. Det er svært at forberede sig på inden fødslen, men det må tages alvorligt, når barnet er født. Det er måske en fordel for jer at tale med andre par i samme situation eller eventuelt at få samtaler med en professionel fagperson for at få støtte til at passe på parforholdet.

Det kan være en rigtig god ide at få jeres barn passet af andre med jævne mellemrum, så I kan få tid til jeg selv og hinanden uden at skulle tage jer af jeres barn samtidig.

Ofte er det også vigtigt at få mulighed for at lave nogle ting hver for sig.

Deltag hvor du kan. Foto: Bo Nymann

Behov for sociale aktiviteter

Nedenstående citater er fra RCFM´s projekt: Når forældre har muskelsvind.

“Jeg tænker, at de sociale ting, som min mand bliver inviteret til, er bare mega vigtige, at han kommer til” (Kvinde med muskelsvind).

“Jeg har meget brug for at komme ud til venner ind imellem, fordi det ligesom giver mig et break og energi” (Mand med muskelsvind).

Samvær med dit barn kan give din partner et frirum. Foto: Bo Nymann
Vigtigt at vide om forældreroller

  • Overvej, hvilke roller og arbejdsopgaver du og din partner hver især kan tage jer af
  • Fortæl jeres familie og venner, at nogle ting bliver gjort anderledes hos jer end hos andre forældre
  • Tal med andre par i samme situation som jer
  • Tal evt. med en fagperson om samliv og seksualitet
  • Få jeres barn eller børn passet for at få tid til at lave noget sammen som par
  • Prioriter, at I som forældre laver noget hver for sig.