Forsikring

Sidst revideret: november 2019

Rejseforsikring

Der findes mange forskellige rejseforsikringer. Det er meget forskelligt, hvordan du er dækket under rejse i udlandet, og det er derfor vigtigt at undersøge reglerne i dit forsikringsselskab. I nogle tilfælde kan forsikringsselskabet stille krav om en forhåndsgodkendelse for at rejseforsikringen dækker under rejsen. Det kan fx være en godkendelse af, at du ikke har fået ændret i din medicin indenfor de sidste to måneder, eller at din sygdom har været stabil indenfor de sidste to måneder. Vær opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber har andre tidskrav. Forsikringsselskabet fastsætter reglerne for om der kan gives en forhåndsgodkendelse, og i så fald, hvordan den gives. Oftest kan du tidligst få en forhåndsgodkendelse 60 dage før afrejse.

Det blå EU-sygesikringskort (indenfor EU)

Det blå EU-sygesikringskort er et kort, der viser, at du har ret til behandling på samme vilkår, som borgerne i det land, du rejser i. Det blå EU-sygesikringskort er gældende, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du skal være opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort ikke giver mulighed for at få refunderet evt. egenbetaling for medicin eller behandling i udlandet. Det blå sygesikringsbevis dækker heller ikke tabte rejseudgifter eller en forsinket eller akut hjemrejse – hverken til dig selv eller din familie.

Kortet er gratis og er gyldigt i op til fem år. Du kan få det blå sygesikringsbevis ved Borgerservice i kommunen, eller du kan bestille det via Borgerservices hjemmeside.

Læs mere om EU-sygesikringskortet.