Vedtægter

RCFMs vedtægter siger, at centret skal udvikle, forbedre og tilbyde vejledning og behandling af mennesker med muskelsvind. Det skal ske ved at drive et vejlednings- og behandlingscenter i nært samarbejde med hospitaler og social- og sundhedsmyndigheder. Samt ved informationsvirksomhed om sygdommene.

RCFM har driftsoverenskomst med regionerne med en budgetramme på 22 millioner kr. Den forpligter centret til at sikre, at den faglige ekspertise og behandlingstilbud er på niveau med den nationale og internationale udvikling. Overenskomsten anerkender RCFMs ydelser og bestemmer i øvrigt, at centrets sundhedsfaglige personale forestår den endelige visitation til og plan for behandling.

RCFM har på baggrund af vedtægter og driftsoverenskomst vedtaget følgende overordnede formål:

  • at brugeren får den fornødne viden og støtte til selv at kunne forstå og forholde sig til sine muligheder for rehabilitering
  • at brugerens muligheder for rehabilitering skal afklares i et samarbejde med de pårørende og relevante fagfolk
  • at de relevante fagfolk får den fornødne viden om muskelsvind og deraf afledte problemstillinger, som har betydning for, at fagfolkene kan indgå i et tværfagligt og ligeværdigt rehabiliteringssamarbejde med brugeren med udgangspunkt i dennes livssituation og behov
  • at viden og støtte, der formidles af RCFM, så vidt muligt er forskningsbaseret og i overensstemmelse med bredt anerkendte principper og praksis for rehabilitering
  • at fremme forskning, udvikling og kvalitetssikring inden for neuromuskulær rehabilitering
  • at fremme formidling af viden, kommunikation og samarbejde mellem brugeren, pårørende og fagfolk