Forskning-Udvikling

UdviklingsCenteret (UC) er forsknings- og udviklingsafdelingen i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Det blev stiftet i 1985. Centerets opgave er at indsamle og videreformidle viden om muskelsvind, blandt andet ved selv at gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter. Den opnåede viden videreformidles bl.a. ved internationale videnskabelige konferencer og ved artikler i forskningstidsskrifter.

En fast opgave for UC er at arrangere Brickless Centre for fagpersoner, der i Norden er beskæftiget med muskelsvind – enten ved forskning eller ved behandling. Møderne, der tiltrækker ca. 100 personer primært fra Danmark, Norge og Sverige, bliver gennemført med et interval på ca. 18 måneder.

 

Udviklingscentrets årsrapporter

FU Aktivitetsrapport 2018

UC aarsrapport 2017

UC aarsrapport 2016

UC Årsrapport 2015

UC Årsrapport 2014

UC Årsrapport 2013