Strategi

RCFM's strategi definerer centrets mission og vision. På baggrund af disse er der udarbejdet fem strategispor gældende for perioden 2018-2023. Disse spor omsættes i begyndelsen af hvert år i en række fokusområder, som der arbejdes med for et år ad gangen.

Se RCFM’s strategi her