Sådan arbejder RCFM med rehabilitering

I RCFM arbejder vi med rehabilitering af personer med en neuromuskulær diagnose – i daglig tale kaldet muskelsvind. Formålet med rehabilitering, som vi ser det, er at give mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv med en neuromuskulær diagnose.

Vi forstår rehabilitering på samme måde, som det er beskrevet i Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet.

Vi arbejder med rehabilitering på følgende måde:

  • Vi samarbejder med dig, der har en neuromuskulær diagnose og dine pårørende om at finde frem til, hvad der er vigtigt for jer
  • Vores arbejde foregår så vidt muligt i dit eget hjem og nærmiljø, da vi gerne vil se, hvordan din hverdag fungerer
  • Vi samarbejder med de fagpersoner, som er involveret i din dagligdag, om eksempelvis behandling, hjælpemidler, økonomisk støtte, uddannelse eller beskæftigelse
  • Vi skaber højt specialiseret viden gennem forskning og på baggrund af samarbejdet med brugere, pårørende og fagpersoner
  • Vi formidler viden nationalt og internationalt om både neuromuskulære sygdomme og det at leve med sygdommene
  • Du, dine pårørende og de involverede fagpersoner kan når som helst kontakte RCFM, hvis I har behov for rådgivning fra vores side.

Læs også om vores:

Henvisningsprocedure

Ydelser

Formål