Udtalelse

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med en Udtalelse er at belyse en konkret ansøgning eller anden sagsbehandling ved at beskrive alle væsentlige problemstillinger omkring brugerens aktuelle og fremtidige funktionsevne.

Målgruppe

En Udtalelse tilbydes brugere, når RehabiliteringsCenter for Muskelsvind skønner, at udtalelsen kan gavne en igangværende ansøgning eller anden sagsbehandling.

Indhold

Indholdet af en Udtalelse afhænger af det konkrete formål. Der er hyppigt brug for en udtalelse i forbindelse med en ansøgning om bil, merudgifter, praktisk og personlig hjælp og boligændring. Udtalelsen beskriver brugerens aktuelle problemstillinger i forbindelse med emnet og hvilke ændringer, der kan forventes.

Metode

Udtalelsen udfærdiges på baggrund af samtale med og undersøgelse af brugeren. Der indhentes nødvendige informationer fra samarbejdspartnere og fra tidligere rapporter.