Tilpasning af siddeenhed

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med Tilpasning af siddeenhed er at sikre brugeren så mange færdigheder, funktioner og god komfort som muligt.

Målgruppe

Tilpasning af siddeenhed tilbydes brugere, hvor RehabiliteringsCenter for Muskelsvind får henvendelse fra lokale behandlere om hjælp til processen. Desuden tilbydes ydelsen til brugere og lokale behandlere, når RehabiliteringsCenter for Muskelsvind vurderer, det er vigtigt, at centret bidrager med dets erfaringer.

Indhold

Med siddeenhed forstås både el-stol, styreenhed, sæde, ryg, armlæn, nakkestøtte og benstøtte.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind deltager i vurderingen af behov og drøfter forslag med brugeren, den bevilgende terapeut og producent af stol og sædeenhed. De vigtigste emner er:

  • Funktioner – eksempelvis køreevne, brug af el-funktioner, spisesituation, brug af computer, forflytning, brug af kolbe
  • Undersøgelse af kraft og bevægelighed af relevante muskler og led, kropsstabilitet, ryggen og nakkens udformning
  • Afdækning af smerteproblemer

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind deltager i 1-2 afprøvninger for at tilpasse siddeenheden, i nogle tilfælde er det nødvendigt med flere tilpasninger.

Metode

Den bevilgende terapeut, hjælpemiddelcentral eller brugeren/familien kan henvende sig for at bede om hjælp til en tilpasning. Hvis brugeren henvender sig, opfordres han til at kontakte sin bevilgende terapeut med henblik på at opnå bevilling af nødvendige tilpasninger. Drejer det sig om en ny el-stol, forsøges dette afklaret telefonisk, hvor det er muligt.

Der afholdes efterfølgende møde med deltagelse af brugeren og producent af sædeenhed og el-stol. Den bevilgende terapeut opfordres til at deltage. Mødet finder næsten altid sted hos producenten af sædeenheden.

På mødet oplyser brugeren om problemer, der er vigtige for tilpasningen. Brugeren undersøges, ofte både siddende i sin nuværende stol og udenfor stolen. Med baggrund i undersøgelsen og kendskabet til sygdommens udvikling fremlægges forslag til tilpasning. Betydningen af forslagene drøftes med brugeren, og den bevilgende terapeuts accept af aftalte ændringer sikres.

Hvis det er muligt, påbegyndes tilpasningen, og det videre forløb drøftes med deltagerne. Hvis der er behov for opfølgende møder, aftales en ny tid.