Temamøde ALS

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med et Temamøde er at ruste personer med diagnosen ALS og deres pårørende til at mestre en ny situation og et progredierende sygdomsforløb.

Målgruppe

Temamøde tilbydes personer med diagnosen ALS og deres pårørende. Hvis mødet har generel interesse, bliver alle henviste personer med ALS og deres pårørende i den respektive geografiske region inviteret. Hvis mødet har karakter af samtale eller et specifikt emne, visiteres en udvalgt målgruppe.

Indhold

Et Temamøde består af en blanding af faglige oplæg eller samtalegrupper med mere uformel snak.

Det faglige indhold kan være alt fra forskning, respiration, fysioterapi, hjælpemidler og sociale emner til mere følelsesmæssige problemer, som opstår, når man skal leve med ALS – eller med en ægtefælle der har sygdommen.

Når et Temamøde består af samtalegrupper, dannes grupper for henholdsvis personer med ALS, personernes ægtefæller og personernes voksne børn. Den uformelle snak giver deltagerne mulighed for at møde andre i samme situation, udveksle erfaringer og i nogle tilfælde danne netværk.

Metode

I Østdanmark afholdes Temamøde sammen med hospitalernes ALS-teams. Møderne fordeles geografisk over Sjælland, og der afholdes 6 – 8 møder årligt. RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds sekretariat udsender invitationerne og mindst en af centrets konsulenter deltager i mødet.

I Vestdanmark afholdes Temamøde geografisk fordelt over Jylland og Fyn 6 – 8 gange årligt. RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds konsulenter arrangerer møderne i samarbejde med centrets sekretariat, og mindst en konsulent deltager i mødet.

Afhængigt af emnet er det konsulenterne eller eksterne fagpersoner, der indleder mødet med et oplæg og svarer på spørgsmål. Efter pausen og en forfriskning er der tid til socialt samvær. Konsulenterne står under mødet til rådighed med information og vejledning.

Et Temamøde afholdes typisk sidst på eftermiddagen eller først på aftenen og varer omkring tre timer.