Supervision

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med Supervision er

  • dels at sikre, at fagpersonen (supervisanden), som skal yde støtte til brugeren med muskelsvind, kan agere optimalt ud fra den foreliggende faglige viden vedrørende brugerens sygdom og handicap (faglig supervision).
  • dels at hjælpe fagpersonen til at få afklaret sin faglige rolle og/eller et dilemma i forhold til den foreliggende opgave, således at fagpersonen kan agere mest muligt objektivt og følelsesmæssigt afklaret i sit samspil med brugeren, de nærmeste pårørende og det tværfaglige team omkring brugeren (procesorienteret supervision).

Målgruppe

Supervision kan gives til alle fagpersoner, der i et vist omfang yder støtte, hjælp eller behandling til personer, som er henvist med lægeerklæring til RehabiliteringsCenfor for Muskelsvind.

Indhold

Faglig supervision. En psykolog eller anden faggruppe superviserer en person fra egen faggruppe i videns og metodemæssige problemstillinger, som er relateret til brugere med sygdomme eller handicaps, som supervisor har særlig erfaring med. Supervisionen har i dette tilfælde lighedspunkter med rådgivning og faglig vejledning.

Procesorienteret supervision. En psykolog eller anden uddannet supervisor superviserer en eller flere fagpersoner (der kan have forskellige faglige uddannelser) i deres samspil med brugeren og de nærmeste pårørende eller i det tværfaglige samarbejde omkring brugeren. Supervisionen har i dette tilfælde lighedspunkter med coaching. Der kan efterfølgende eventuelt suppleres med rådgivning og faglig vejledning.

Metode

Supervision visiteres på RehabiliteringsCenfor for Muskelsvinds tværfaglige visitationsmøder på baggrund af henvendelser fra fagpersoner, der arbejder med personer med muskelsvind, og som er henvist til centret med lægeerklæring.

Supervision foregår normalt på de pågældende fagpersoners arbejdsplads efter en aftale om generelle betingelser, tidsramme, emner og metode. Fagpersonerne fremlægger deres problemstillinger og behov, og ud fra dette yder supervisor den fornødne supervision.

Der kan aftales opfølgning, hvis der er behov for dette.