Skolemøde

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med et Skolemøde er at sikre:

  • at skolen er velorienteret om de særlige behov, som følger af barnets muskelsvindsygdom
  • at afklare barnets behov for hjælpemidler og hjælp i skolen samt eventuel særlig indretning eller adgangsforhold
  • at skolen og forældrene drøfter holdninger og afklarer forventninger til for eksempel deltagelse og praktisk hjælp i skolen
  • samarbejde mellem skole, forældre og socialforvaltningen vedrørende en sammenhængende indsats, når der er behov for hjælp både i skole- og fritid.

Målgruppe

Skolemøde tilbydes elever med muskelsvind, deres forældre og skole.

Indhold

På et Skolemøde gennemgås elevens dagligdag på skolen, eventuelle problemområder eller nye behov. Det kan være lokaleindretning, behov for hjælpemidler og computer, samarbejde med den praktiske hjælper, organisering af udflugter, lejrskole, med videre.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds rolle er:

  • at være erfaringsformidlere, herunder at fortælle om god praksis
  • at orientere om sygdommen og dens forventede udvikling
  • at hjælpe i de sager, hvor samarbejdet mellem familie og skole ikke fungerer
  • at være garant for at alle parter bliver hørt i processen

Metode

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind deltager i møder på skolen sammen med familien, lærere, støttepersoner, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og eventuelt kommunens ergoterapeut og sagsbehandler. RehabilteringsCenter for Muskelsvind deltager ved behov i de møder, hvor skolen indkalder.

Afhængig af hvem, der har indkaldt til mødet, orienterer skole eller RehabiliteringsCenter for Muskelsvind kort om baggrunden for mødet. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind tilbyder at skrive referat fra de skolemøder, vi selv har indkaldt til.