Psykologbistand

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med Psykologbistand er at hjælpe brugeren til at kunne rumme, forstå og håndtere aktuelle problemer relateret til brugerens sygdom og/eller handicaps.

Målgruppe

Psykologbistand kan efter visitation gives til alle brugere i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og brugerens nærmeste pårørende. I visitationen lægges der vægt på, om brugerens behov kan tilgodeses med et af nedennævnte tilbud. Brugere, der har behov for længere samtaleforløb, for eksempel psykoterapi, henvises til via egen læge at søge psykologhjælp under den offentlige sygesikring.

Indhold

Psykologbistand kan for eksempel være

  • Et led i en tværfaglig rehabiliteringsproces
  • Støttende samtaler hvis brugeren er i krise, deprimeret eller angst
  • Psykologisk rådgivning vedrørende brugerens samspil med sine børn
  • Psykologisk sparring vedrørende brugerens håndtering af aktuelle problemer

Tilbudene koordineres med den støtte, som brugeren eventuelt modtager fra andre

konsulenter i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Metode

Psykologbistand visiteres på RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds tværfaglige visitationsmøder. Efter visitation aftaler brugeren og psykologen selv det videre forløb. Samtaler kan finde sted på RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, i et andet mødelokale eller i brugerens eget hjem.