Kontakt til RCFM efter en brugers død

RCFM tilbyder samtale med de efterladte efter en brugers død.

RCFM får ikke automatisk besked om, at en bruger er død, og der kan gå lang tid, inden et dødsfald registreres i centret. Vi kan derfor ikke tilbyde selv at tage kontakt til de efterladte umiddelbart efter et dødsfald, men opfordrer de efterladte til at kontakte centret, hvis de har behov for en samtale.

Som regel er en enkelt samtale, med en snak om hvordan den sidste tid forløb, tilstrækkelig. Dog viser erfaringen at en opfølgning kan være meget nyttig og givende for de efterladte. Ofte er det sådan, at der i tiden efter et dødsfald opstår en række spørgsmål om forløbet i den sidste tid inden dødsfaldet. Kontakt 1-2 måneder efter dødsfaldet kan derfor være lige så vigtig som en samtale i tiden lige efter.

Eventuel yderligere støtte fra RCFM er baseret på en individuel vurdering samt den første samtale. RCFM derudover hjælpe med at formidle kontakt til en lokal psykolog ved behov for et længere forløb.
RCFM har ikke mulighed for at deltage i brugerens begravelse.

Oplysninger fra læge og hospital

RCFM vil gerne have de efterladtes samtykke til at indhente oplysninger om et dødsfald fra brugerens praktiserende læge og neurologiske afdeling. Dels fordi oplysningerne kan være vigtige af forskningsmæssige grunde, dels for at få et komplet billede af forløbet op til dødsfaldet, så vi kan informere brugerens efterladte bedst muligt.
I dag er det kun tilladt at indhente disse oplysninger med et samtykke fra de pårørende. RCFM overvejer nøje den faglige nødvendighed af oplysningerne, inden vi beder om samtykke til at indhente dem.

Medlemsgrupper i Muskelsvindfonden

I nogle tilfælde bistår RCFM Muskelsvindfondens medlemsgrupper i forbindelse med et medlems død. Et dødsfald i gruppen kan skabe angst og uro, fordi man ofte knytter tætte forbindelser med hinanden i grupperne. RCFM informerer om, hvad der faktuelt er sket, og vejleder om muligheder for støtte. Centret kan også blive bedt om at give faglige oplysninger om risici for tidlig død i forbindelse med en bestemt diagnose.

Sorgvejviser

Også lokalt kan der være hjælp at hente, hvis man har brug for hjælp og støtte i sin sorg. Det nationale sorgcenter har lavet en vejviser over gratis sorggrupper i hele landet for efterladte efter dødsfald. Den kan findes her.