Møde for fagpersoner

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

At forbedre koordinering af den aftalte rehabiliteringsindsats mellem de fagpersoner, som er i kontakt med brugeren.

Målgruppe

Behandlere og konsulenter, som er involveret i rehabiliteringsforløbet.

Indhold

Denne mødeform uden brugerdeltagelse anvendes for at støtte op om behandlingspersonalet og frit kunne drøfte svære problematikker med henblik på at tilbyde et bedre rehabiliteringsforløb.

Ud fra den samlede rehabiliteringsplan drøftes den aktuelle situation, og det planlægges hvilke opgaver de respektive behandlere/konsulenter skal varetage. Desuden aftales rammerne for fremtidigt samarbejde.

Brugeren orienteres efterfølgende om mødets indhold.

Metode

Behandlingsmødet kan iværksættes efter henvendelse fra brugeren, fra behandlere/konsulenter som er i kontakt med brugeren, eller efter visitation i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Mødet afholdes kun, hvis brugeren har givet sit samtykke.