Konsulentrapport

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med en Konsulentrapport er at give brugeren et grundlag for at planlægge sin rehabilitering bedst muligt i samarbejde med alle nødvendige fagpersoner.

Målgruppe

En Konsulentrapport tilbydes nye brugere (børn, unge og voksne) og brugere med en fremadskridende muskelsvindsygdom, hvor der med kortere interval opstår væsentlige ændringer i livssituationen.

Indhold

En Konsulentrapport er en beskrivelse af brugerens/familiens samlede situation. Den indeholder en beskrivelse af sygdommens udvikling, den aktuelle situation, hvilke tiltag det vil være nærliggende at sætte i værk nu, og hvilke tiltag der skal tænkes på inden for den nærmeste fremtid.

Målene for indsatsen er formuleret af brugeren i samråd med behandlere og skal fungere som et arbejdsredskab og en checkliste for involverede parter. Målet med den langsigtede beskrivelse af brugerens/familiens situation er at undgå kortsigtede løsninger, som indebærer behov for hyppige justeringer af hjælpemidler, behandling og sociale hjælpeforanstaltninger.

En Konsulentrapport er en plan for en rehabiliteringsindsats og kan dække over mange forskellige problemstillinger, som indebærer viden fra personer med forskellig faglig baggrund. Konsulenterne i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er specialiseret i en række sundheds- og socialfaglige uddannelser med hver deres ekspertviden om følgerne og behandlingen af en muskelsvindsygdom. Konsulenterne har i øvrigt et bredt kendskab til sundheds- og socialvæsenets muligheder for personer med en muskelsvindsygdom.

Metode

RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds lægelige leder visiterer i samråd med konsulenterne, hvornår en Konsulentrapport er relevant.

Efter samtale med brugeren/familien klarlægges, hvad der er hovedproblemet og med hvilke fagpersoner, det vil være relevant at holde møde. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind tilbyder herefter at koordinere, indkalde og udforme dagsorden til møde med familien, kommunens sagsbehandlere og repræsentanter fra centret. Sædvanligvis vil der deltage to konsulenter fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Efter mødet skriver konsulenterne en rapport, som dækker mødets indhold, sygdommens prognose og forslag til indsatsområder. Rapporten gennemlæses for faktuelle fejl af brugeren/familien, før den sendes til mødets deltagere, kontrollerende hospitalsafdeling og praktiserende læge.