Hospitalskontrol

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med deltagelse i Hospitalskontrol er at sikre, at viden og erfaringer, som henholdsvis RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og hospitalet har, kan indgå i vurderingen af brugerens behandlings- og rehabiliteringsmuligheder.

Målgruppe

Deltagelse i Hospitalskontrol tilbydes brugere, der ønsker det, og hvor RehabiliteringsCenter for Muskelsvind samtidig vurderer det som nødvendigt for at få relevante aspekter med i hospitalets eller centrets vurdering.

Indhold

I forbindelse med kontrol på hospitalet, som oftest finder sted på en specialafdeling, deltager en konsulent fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind sammen med brugeren og lægen. Efter mødet er der som regel en kort opsamling sammen med brugeren.

I forbindelse med udskrivningskonferencer kan en konsulent fra centret deltage i et tværfagligt møde på hospitalet.