Hjemmebesøg

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med et Hjemmebesøg er at give brugeren et grundlag for at planlægge sin rehabilitering bedst muligt i samarbejde med alle nødvendige fagpersoner.

Målgruppe

Alle brugere af Rehabiliteringscenter for Muskelsvind kan efter visitation tilbydes et Hjemmebesøg.

Indhold

Ved et Hjemmebesøg undersøger konsulenten, hvilke problemer og ressourcer der er i familien. Der fokuseres ikke alene på sygdommen og de problemer, som er en følge af sygdommen, men også på de ressourcer, der er i familien.

Sammen med familien beskriver og prioriterer konsulenten problemerne og kommer med løsningsforslag. Konsulenten arbejder videre med de løsningsforslag, som brugeren og dennes familie bedst kan leve med.

Et Hjemmebesøg giver mulighed for at registrere boligens indretning, omgivelserne, personens interesser, praktiske og psykiske problemer.

Det første Hjemmebesøg kan være langvarigt – mens efterfølgende Hjemmebesøg i reglen vil være kortere og i højere grad fokusere på færre problemstillinger. Antallet af Hjemmebesøg hos den enkelte bruger afhænger af omfanget af problemer, og hvor godt problemer løses af kommunen og hospitalet.

Metode

På ugentlige møder visiterer RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds lægelige leder i samråd med konsulenterne til Hjemmebesøg.

Det tilstræbes, at der ved det første Hjemmebesøg deltager to konsulenter med forskellig faglig baggrund fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Efter et Hjemmebesøg udarbejder konsulenten et referat eller journalnotat om besøget og de aftaler, der er truffet mellem familien og konsulenten. I referatet/journalnotatet indgår en funktionsbeskrivelse af brugeren og en beskrivelse af de daglige færdigheder.