Fysisk status

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med en Fysisk status er at få en aktuel og prognostisk fysisk beskrivelse af brugeren, som kan indgå i brugerens rehabiliteringsplan. En Fysisk status kan tillige benyttes som baggrund for ansøgninger om kompensation for et nedsat funktionsniveau.

Målgruppe

En Fysisk status tilbydes efter visitation til de brugere, børn som voksne, hvor en fysisk status er nødvendig for at lave en videre rehabilitering. Ydelsen kan også tilbydes med kortere intervaller som led i beskrivelsen af en progredierende sygdom.

Indhold

En Fysisk status består af en anamnese med oplysninger om brugerens daglige funktionsniveau og nuværende behandling, en klinisk undersøgelse og en drøftelse af forslag til ny eller yderligere behandling. Den fysiske status beskrives efterfølgende skriftligt, hvor også baggrunden for at udføre statusen beskrives.

En Fysisk status indgår som led i ydelserne Konsulentrapport og Muskulatorium, men den kan også være en selvstændig ydelse.

Metode

En Fysisk status kan udføres på RehabiliteringsCenter for Muskelsvind eller lokalt.

Den kliniske undersøgelse består typisk af en funktionsanalyse, muskeltest, måling af ledbevægelighed, holdningsanalyse/rygundersøgelse, siddestilling og evt. en måling af respirationen. Inden for hver kategori inddrages de målemetoder, der skønnes relevante for den enkelte bruger i forhold til hans/hendes sygdom og funktionsniveau.

Efter undersøgelsen beskrives og fortolkes resultaterne med forslag til videre plan.