Boligmøde

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med et Boligmøde er at sikre at brugerens nuværende og fremtidige behov for tilgængelighed og for plads til nødvendige funktioner i hjemmet bliver analyseret og beskrevet. Herunder at der sikres den nødvendige plads til eventuelle hjælpere og til hjælpemidler, samt at der bliver opstillet så konkrete ønsker og krav til boligens indretning, at de kan udmøntes i et projekt og/eller i en afprøvning i en testbolig.

Målgruppe

Et Boligmøde tilbydes brugere, som forventes at få eller som oplever en hurtig sygdomsprogression.

Ved komplekse eller vanskelige boligsager, hvor der er behov for konsulentbistand, tilbyder RehabiliteringsCenter for Muskelsvind at deltage i et eller flere uddybende boligmøder.

Indhold

Ved et Boligmøde informeres brugeren og relevante fagpersoner i hjemkommunen om sygdommen og dens forventede progression, om brugerens forventede fremtidige funktionsniveau, samt om muligheder og begrænsninger i lovgivningen om boligindretning.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds konsulenter rådgiver såvel brugeren som kommunen og de involverede fagpersoner. For eksempel ved:

  • at deltage i de første møder mellem kommunen og brugeren om boligændringer
  • at gennemse og kommentere plantegninger og et eventuelt udbudsmateriale
  • at guide (ergo)terapeuten igennem sagsbehandlingsprocessen
  • at supplere (ergo)terapeuten med information, så vedkommende kan tilvejebringe det nødvendige skriftlige grundlag (mødereferater, funktionsanalyse, med mere)
  • at hjælpe med at gennemlæse eventuelle anker af kommunens afgørelser
  • at skrive udtalelser

Metode

Et Boligmøde foregår i brugerens hjem med deltagelse af brugeren, (i børnesager er barnet som regel ikke tilstede), brugerens familie, den sagsbehandlende (ergo)terapeut og andre relevante personer fra kommunen, herunder arkitekt og/eller ansatte i kommunens tekniske forvaltning, socialrådgiver i forhold til vurdering af merudgifter samt en konsulent, sædvanligvis ergoterapeut, fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Dagsorden udarbejdes i samarbejde med deltagerne.

Et Boligmøde visiteres på fælles visitationsmøde i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.