Undervisning af behandlere

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

I særligt krævende rehabiliteringprocesser er det af afgørende betydning, at fagpersoner med forskellig baggrund får den samme information om brugeren, og at brugeren har godkendt denne information. Kun herigennem kan behandlingsindsatsen koordineres efter brugeres ønsker.

Formålet med Undervisning af behandlere er derfor at bære viden om sjældne muskelsvindsygdomme og rehabilitering ud i lokale individuelle behandlingsplaner. Samtidig bliver konsulenter i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind opdateret om, hvordan der arbejdes og hvilke muligheder, der eksisterer for god praksis i rehabilitering på kommunalt niveau.

Målgruppe

Ydelsen tilbydes primært lokale fagpersoner til brugere, der står i en særlig vanskelig periode af rehabiliteringen, for eksempel til personer med diagnosen ALS, eller til nytilkomne fagpersoner i forbindelse med skoleskift og lignende. Brugeren deltager nogle gange selv i undervisningsforløbet.

Indhold

Deltagerne undervises i, hvordan den konkrete brugers sygdom kan vurderes, og hvordan hjælpen kan tilrettelægges bedst muligt.

Undervisningen kan målrettes præcist, fordi RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds konsulenter som regel kender brugerens individuelle situation i forvejen og ofte har været på hjemmebesøg, og desuden medbringer et bredt erfaringsgrundlag for, hvordan man har løst lignende problemer andre steder i landets kommuner.

Metode

Undervisning af behandlere sker typisk på et møde, der varer et par timer en eftermiddag eller aften, og som afholdes på brugerens bopæl, eller i umiddelbar nærhed heraf. Undervisningen sættes ind i et rehabiliteringsperspektiv for at fremme tværfagligheden i behandlingstilbuddene.

Undervisere er egne konsulenter, der har en bred erfaring med de enkelte diagnosegruppers specielle behov, og som kan vurdere den aktuelle brugers individuelle behov. Undervisningen planlægges ad hoc et par måneder forud for afviklingen. Ved undervisningens afslutning får deltagerne kort lejlighed til mundtligt at tilkendegive deres indtryk. Desuden diskuterer konsulenterne med jævne mellemrum deres interne evaluering af ydelsen.