Temadag for fagpersoner

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med en Temadag for fagpersoner er at formidle og kombinere RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds centraliserede viden og brede, landsdækkende perspektiv med de specifikke, individuelle muligheder på lokalt plan. Herigennem bæres ikke blot viden om sjældne muskelsvindsygdomme og rehabilitering ud i lokale behandlingsplaner, men personalet i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind bliver samtidig opdateret om, hvordan der arbejdes og hvilke muligheder, der eksisterer for rehabilitering på kommunalt niveau.

Målgruppe

Deltagerne kan eksempelvis være sygeplejersker, personale i hjemmeplejen, støtte- og hjælpepersoner, skolelærere, behandlende ergo- og fysioterapeuter, kommunale sagsbehandlere, læger, med flere.

Målgrupper defineres via en individuel bedømmelse. Vi inviterer fagpersoner, der har sammenlignelige faglige udfordringer omkring rehabilitering af personer med muskelsvind, og som forventes at få udbytte af og bidrage til kurset. Ofte inviteres også brugere til at deltage. Deltagerne får på denne måde mulighed for erfaringsudveksling i en bredere ramme.

Indhold

På en Temadag for fagpersoner undervises på højt specialiseret niveau, og det tilstræbes at foregå på en måde, så de deltagende fagpersoner kan drage nytte af undervisningen i andre sammenhænge end de, der udelukkende handler om muskelsvind. Temadage for fagpersoner kan i mange tilfælde være udgangspunkt for at indgå i erfaringsudvekslende netværk for fagpersoner.

For at en rehabiliteringsproces skal være vellykket kræves det, at lokale fagpersoner og behandlere ud over at være fagligt opdateret samarbejder efter samme mål, som er brugerens. Til nogle temadage inviteres derfor fagpersoner fra sundheds- og socialvæsenet og arbejdsmarkedet til at deltage sammen.

Holdningsbearbejdning er en væsentlig del af undervisningen.  RehabiliteringsCenter for Muskelsvind vil gerne vise, hvordan man fagligt set kan håndtere rehabiliteringsprocesser på brugerens præmisser.

Metode

På en Temadag for fagpersoner undervises ofte ud fra kursisternes egne formulerede ønsker. Underviserne er RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds konsulenter, erfarne brugere og tit også specialister fra offentlige institutioner og sygehuse.

Cirka et halvt år forud for en Temadag for fagpersoner udnævnes en hovedansvarlig, som beskriver kursets konkrete formål, lægger program og i øvrigt i planlægningen inddrager kollegernes erfaringer. Til hvert kursus nedsættes et team, som både er sparringspartner for den hovedansvarlige, og som indbyrdes hjælper hinanden med praktiske opgaver, supplerende undervisning, med videre.

Alle deltagere på en Temadag for fagpersoner opfordres til skriftligt og/eller mundtligt at bedømme og kommentere kursets forløb. Efter hvert kursus udfærdiger arrangørerne desuden en intern evaluering. Temadage for behandlere afholdes typisk på hverdage og som regel regionalt.