Specialkursus

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med et Specialkursus er at videregive, underbygge og udnytte relevant viden, så brugernes og deres nærmeste pårørende kan træffe valg i rehabiliterings­processen på bredest muligt grundlag.

Specialkurserne udgør desuden et centralt forum for RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds opsamling af viden om brugernes dagligdag.

Målgruppe

Målgrupper for alle bruger- og familiekurser i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind defineres via en individuel bedømmelse. Kurserne målrettes præcist, fordi konsulenterne i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind oftest kender brugerens individuelle situation i forvejen. Vi inviterer brugere, der står i en sammenlignelig situation, og som forventes at få udbytte af og bidrage til kurset.

Specialkursernes deltagere har ofte forskellige diagnoser, og ud over brugeren inviteres deres nære pårørende, mor og far, søskende, kærester, med flere. Mange af arrangementerne er familiekurser, hvor der tilrettelægges særlige børnekurser, som afvikles parallelt med voksenprogrammet. Deltagerantallets størrelse svinger betragteligt, og der er store variationer med hensyn til afviklingen, både hvad angår specialkursernes varighed og lokalitet, indhold og form.

Indhold

Eksempler på specialkurser kan være: Familien i fokus, unge gående, mødre med muskelsvind, kursus for respiratorbrugere, seniorkursus, indlæggelsesdage, sommerskole, med videre.

Alle brugere af RehabiliteringsCenter for Muskelsvind tilbydes en koordineret kursusrække, afhængig af brugerens aktuelle behov. Koordinationen foregår for eksempel i forhold til tidspunkt for diagnosticering, sygdommens udvikling og prognose, forskellige perioders sociale, familiære, uddannelses- og arbejdsmæssige problemstillinger.

Ved siden af det faglige indhold om det aktuelle emne, udgør holdningsbearbejdning et væsentligt læringselement i specialkurserne. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind vil gerne vise, hvordan man kan leve med muskelsvind på en positiv måde, og selve det at mødes med ligestillede udgør et væsentligt læringselement. Brugerne opfordres til at supplere et Specialkursus med deltagelse i medlemsgrupper i Muskelsvindfonden.

Alle deltagere på et Specialkursus opfordres til skriftligt og/eller mundtligt at bedømme og kommentere kursets forløb. Efter hvert kursus udfærdiger arrangørerne desuden en intern evaluering.

Metode

Når der viser sig en gruppe, der har et fælles referencepunkt i form af en problematik, alder eller andet, tilbydes den visiterede målgruppe et Specialkursus. Referencepunktet er naturligvis afgørende for undervisningens form og indhold. Kurserne skal i stort omfang ses som modulopbyggede, således at de indgår som uddybende opfølgning på tidligere kurser, som brugerne har deltaget i.

Undervisere er oftest egne konsulenter, brugere og fagpersonale fra andre offentlige institutioner og sygehuse. Mange gange arrangeres der parallelt forløbende børneprogrammer, der hovedsageligt afvikles ved hjælp af frivillige kræfter og en aflønnet børneleder.