Skolekursus

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med et Skolekursus er at støtte rehabiliteringsprocessen omkring skolegangen for børn med muskelsvind. Målet er at videregive, underbygge og udnytte relevant viden, så fagpersoner omkring eleven samt forældre er klædt på til at støtte eleven bedst muligt.

Desuden giver et Skolekursus fagpersoner fra skolerne mulighed for at danne netværk og drage nytte af hinandens erfaringer og løsningsmodeller. På de skolekurser, hvor forældre inviteres med, giver kurset forældrene mulighed for at lære fagpersonerne bedre at kende til gavn for samarbejdet mellem skole og hjem.

Målgruppe

Til et Skolekursus inviteres typisk skolefolk, som har en elev med muskelsvind. Skolefolk er de fagpersoner fra skolen, som er omkring eleven for eksempel klasselærer, idrætslærer, SFO-pædagog, personer fra PPR eller den praktiske hjælper. Ved nogle af Skolekurserne inviteres forældrene endvidere også til at deltage.

Indhold

På skolekurserne undervises der bredt om de repræsenterede muskelsvinddiagnoser. Holdningsbearbejdning er en væsentlig del af undervisningen. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind vil gerne medvirke til at sikre et positivt skoleforløb for et barn med muskelsvind.

Metode

På baggrund af forældrenes oplysninger om relevante fagpersoner sendes der invitation til skolerne. Underviserne på skolekurserne er konsulenter fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, erfarne brugere og ofte også fagpersoner fra skoler, der medbringer erfaringer fra tidligere forløb.

Cirka et år forud for et Skolekursus beskrives kursets konkrete formål, og der lægges program på baggrund af erfaringer fra tidligere kurser.

Alle deltagere på et Skolekursus opfordres til skriftligt og/eller mundtligt at bedømme og kommentere kursets forløb. Efter hvert kursus udfærdiger arrangørerne desuden en intern evaluering.