Patient-pårørende møde

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med et Patient-Pårørende Møde er at sørge for god information om sygdommen, og at tilbyde de deltagende en mulighed for at møde andre, der står i en situation, som ligner deres egen. Når en person får muskelsvind, påvirker det hele familien og ofte trækkes der store veksler på de pårørende, for eksempel i forhold til praktisk hjælp. Pårørende spiller en væsentlig rolle i rehabiliteringsforløbet og er helt tæt på de beslutninger, brugeren træffer i processen.

Målgruppe

Deltagere i et Patient-Pårørende Møde udvælges efter en individuel bedømmelse på baggrund af konsulenternes erfaringer fra hjemmebesøg og samarbejde med brugerens lokale fagpersoner.

Indhold

Indholdet i undervisningen på et Patient-Pårørende Møde er generel information om de repræsenterede diagnoser og et væsentligt tema er vejledning i, hvordan man psykologisk håndterer at have muskelsvind. Undervisningen følges ofte op med etablering af netværksdannende selvhjælpsgrupper.

Metode

Vi indbyder som regel pårørende og brugere lokalt til et aftenmøde, som helst skal have forholdsvis få deltagere. Konsulenternes rolle er at undervise og svare på spørgsmål samt fungere som igangsættere af diskussioner i grupper.

Kurserne planlægges ad hoc cirka 3-6 måneder forud for afviklingen. Til hvert kursus udnævnes en hovedansvarlig, som udfærdiger eller opdaterer de enkelte kursers målbeskrivelser. Den hovedansvarlige trækker i planlægningsfasen på kollegernes erfaringer.

Alle deltagere får ved kursets afslutning lejlighed til kort mundtligt at tilkendegive deres indtryk. Desuden foretager arrangørerne jævnligt en intern evaluering.