Introduktionskursus

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med et Introduktionskursus er at give brugeren og nære pårørende grundlæggende viden om brugerens muskelsvindsygdom, så vedkommende bedst muligt kan samarbejde med fagpersoner om sin rehabilitering. Formålet er desuden at give mulighed for at møde andre nye brugere, som man kan støtte og dele sine erfaringer med.

Målgruppe

Et Introduktionskursus tilbydes snarest muligt efter, at brugeren, der kan være et barn, en ung eller en voksen med en muskelsvinddiagnose, er blevet henvist til RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Brugerens nære pårørende vil typisk være forældre, søskende, børn, ægtefælle eller kæreste. Typisk deltager 10-20 brugere plus pårørende.

Indhold

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind målretter et Introduktionskursus til brugere, hvis situation ligner hinanden, og som forventes sammen at kunne bidrage til et udbytterigt kursus. Nogle gange er der forskellige diagnoser repræsenteret. Kurserne kan målrettes præcist, fordi RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds konsulenter som regel kender brugerens individuelle situation i forvejen.

Holdningsbearbejdning er en væsentlig del af undervisningen på et Introduktionskursus. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind vil gerne vise, hvordan man kan leve med muskelsvind på en positiv måde, og selve det at mødes med ligestillede udgør et væsentligt læringselement.

Brugerne opfordres til at supplere et Introduktionskursus med deltagelse i medlemsgrupper i Muskelsvindfonden, og i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind følges kurset på senere tidspunkter op med tilbud om deltagelse i mere specialiserede kursustyper.

På mange introduktionskurser arrangeres der særlige børneprogrammer, hvor børn med muskelsvind og raske søskende følger et særskilt program, der tidsmæssigt forløber parallelt med forældrenes.

Metode

På et Introduktionskursus undervises såvel meget detaljeret som meget bredt om muskelsvind, mange gange ud fra kursisternes egne formulerede ønsker og aktuelle behov. Underviserne er RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds konsulenter, erfarne brugere og tit også fagpersoner fra offentlige institutioner og sygehuse. I børneprogrammerne trækkes der hovedsageligt på frivillige hjælpere under ledelse af en aflønnet børneleder.

Cirka et år forud for et Introduktionskursus udnævnes en hovedansvarlig, som beskriver kursets konkrete formål, lægger program og i øvrigt i planlægningen inddrager kollegernes erfaringer. Til hvert kursus nedsættes et team, som både er sparringspartner for den hovedansvarlige, og som indbyrdes hjælper hinanden med praktiske opgaver, supplerende undervisning, med videre.

Alle deltagere på et Introduktionskursus opfordres til skriftligt og/eller mundtligt at bedømme og kommentere kursets forløb. Efter hvert kursus udfærdiger arrangørerne desuden en intern evaluering. Kurserne afholdes typisk over en weekend og ofte på Musholm Bugt Feriecenter, som er Muskelsvindfondens kursus- og feriecenter.