Brugeruddannelse

– en ydelsesbeskrivelse fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Formål

Formålet med Brugeruddannelse er gennem mødet med ligestillede at indhente og give information om relevante emner og at arbejde praktisk og politisk for, at mennesker med handicap opnår den bedste støtte til at kunne skabe sig et godt liv med muskelsvind.

Målgruppe

Brugeruddannelse tilbydes alle brugere eller pårørende til brugere i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, der deltager i en af Muskelsvindfondens selvhjælpsgrupper.

Indhold

Når emner i Muskelsvindfondens selvhjælpsgrupper er af faglig karakter, tilbyder RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, at konsulenterne en gang årligt kan indgå som undervisere i Brugeruddannelse, der typisk består af et fagligt oplæg og en efterfølgende diskussions- og spørgerunde.

For at skabe en vellykket rehabiliteringsproces opfordres brugere i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind til at melde sig ind i og benytte patientforeningen Muskelsvindfondens forskellige selvhjælpsgrupper. For eksempel forældregrupper, ungdomsgrupper, aktivitetsgrupper, lokalgrupper, seniorgrupper og diagnosegrupper. I selvhjælpsgrupperne sætter brugerne selv dagsordenen for, hvad de ønsker information om, og hvordan der skal arbejdes. Grupperne afholder typisk et arrangement en gang årligt.

Metode

Muskelsvindfondens selvhjælpsgrupper arrangerer selv arrangementerne, og konsulenter fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind deltager udelukkende som undervisere i dele af et sådant arrangement. Arrangementsgrupperne retter henvendelse til Muskelsvindfondens medlemskonsulenter med anmodning om, at en eller flere af RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds konsulenter kan indgå som undervisere. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind prioriterer herefter, hvordan ressourcerne til Brugeruddannelse skal fordeles.

Arrangementgrupperne står selv for evalueringen af aktiviteterne i selvhjælpsgrupperne. Det sker typisk ved, at deltagerne ved kursets afslutning får lejlighed til kort mundtligt at tilkendegive deres indtryk. Desuden afrapporterer kontaktpersonerne i arrangementsgruppen jævnligt deres evaluering til patientforeningens medlemskonsulenter.