RCFM’s tilbud

Oversigt over RCFM's tilbud til brugere og fagpersoner

Patient/Bruger

  • Vi arrangerer hjemmebesøg og holder tværfaglige møder med brugeren, familien og de lokale behandlere (fx egen læge, fysioterapeut, ergoterapeut og sagsbehandler) Her finder vi frem til en rehabiliteringsplan, som tager udgangspunkt i brugerens behov og prioriteringer, og som er med til at sikre den bedst mulige dagligdag for brugerne.
  • Vi udarbejder en fysisk status, der beskriver brugerens fysiske funktion nu og på sigt. En fysisk status kan tillige benyttes som baggrund for ansøgninger om kompensation for nedsat funktionsniveau.
  • På baggrund af hjemmebesøg/tværfagligt møde og fysisk status udarbejder vi en konsulentrapport, der beskriver og uddyber det aftalte handlingsprogram og som godkendes af brugeren.
  • Vi vejleder om konkrete problemer, fx boligindretning, hjælpemidler, behandling eller hjælp til at bearbejde de kriser, der kan opstå i forbindelse med et svært fysisk handicap.
  • Vi deltager i møder i daginstitution og skole og er med til kontroller på hospitalet for at medvirke til en helhed i rehabiliteringen.
  • Vi arrangerer familiekurser for at orientere om sygdommene, behandlingsmuligheder, hjælpemidler og livet med muskelsvind generelt. På kurserne har brugeren og familien desuden mulighed for at træffe andre, der befinder sig i en lignende situation.

Fagperson

  • Vi underviser faggrupper i emner som fx boligindretning, fysioterapeutisk behandling, støttepædagogers rolle eller den seneste viden inden for diagnosticering.
  • Vi udarbejder rehabiliteringsplaner og fysiske status, udtalelser og lægeerklæringer, som beskriver brugerens behov for kompensation for nedsat funktionsniveau.
  • Vi deltager i netværksmøder om brugeren.
  • Vi afholder temadage for skoler og specialskoler om inklusion af elever med muskelsvind.

Se en mere uddybende beskrivelse af RCFM’s ydelser her:

Mere information