Håndtering af persondata

RCFM registrerer dine oplysninger

Når du behandles hos Rehabiliteringscenter for Muskelsvind, registreres oplysninger om dig, din sygdom og behandling i (din journal), i et patientadministrativt system og evt. i forskningsdatabaser. Det sker for at sikre, at du får den bedste behandling. Du kan få mere at vide hos personalet.

Du har ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig. Er du uenig i de registrerede oplysninger, kan du tale med Rehabiliteringscenter for Muskelsvind om mulighederne for at få oplysningerne berigtiget.

e-mails og e-Boks

Pga. datasikkerhed bør du ikke sende e-mails til Rehabiliteringscenter for Muskelsvind, der indeholder personfølsomme oplysninger (fx CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold).

Du kan sende os generelle spørgsmål via e-mail, men drejer henvendelsen sig om konkrete detaljer, skal du kontakte os pr. telefon.

Som bruger i RCFM modtager du post med personfølsomme oplysninger direkte i din e-Boks.

På den måde undgår vi lange ekspeditionstider og usikkerheden ved almindelig post i forbindelse med indkaldelser til konsultationer og undersøgelser samt andet skriftligt materiale.
Dokumenter, der indeholder personfølsomme oplysninger, kan sendes sikkert på e-Boks, og dermed lever RCFM op til kravene om beskyttelse af personfølsomme oplysninger, som er omfattet af EU’s persondataforordning, der trådte i kraft 25. maj 2018. E-mails betragtes ikke som sikre og må ikke benyttes af RCFM, heller ikke hvis du som bruger giver tilladelse til det. Hvis du er fritaget for brug af e-Boks, bedes du give os besked om dette. Fremover vil du blive indkaldt til undersøgelser, konsultationer og møder via e-Boks og på samme måde modtage referater, rapporter og lignende.