Formål

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er et nationalt center, der støtter sundheds- og socialvæsenet med højt specialiseret viden om rehabilitering af personer med sjældne neuromuskulære sygdomme. Det er en opgave, som er fastlagt i Sundhedslovens § 79 stk. 2 og Sundhedsstyrelsens specialeplan for neurologi.

RCFM stiller ikke diagnoser eller udfører behandlinger, men samarbejder med specialafdelinger på universitetshospitalerne, de lokale sygehuse, praktiserende læger, sociale myndigheder, skolelærere, mv. Neuromuskulære sygdomme er sjældne, og derfor har man både lokalt og regionalt brug for at inddrage højt kvalificeret specialviden om sygdomsforløb, hverdagsliv og rehabilitering.

Alle med muskelsvind og deres pårørende kan bruge RCFMs tilbud om rådgivning, oplysning og undervisning, når man har fået en henvisning med bekræftelse af diagnosen fra egen læge, speciallæge eller sygehusafdeling.

RCFMs ydelser er gratis for brugerne, da centret er finansieret af staten. RCFM har afdelinger i Aarhus og Høje Taastrup. De mere end 30 medarbejdere er fysioterapeuter og ergoterapeuter, sygeplejersker, psykologer, læger, socialrådgivere, forskere, kommunikationsmedarbejdere og koordinatorer. Alle arbejder tværfagligt og i varierende teams afhængigt af den konkrete opgave.

En vigtig del af centrets indsats bygger på hjemmebesøg og tværfaglige møder med deltagelse af personen med muskelsvind, familien, lokale fagfolk og RCFMs konsulenter. Indsatsen dokumenteres i en konsulentrapport og overordnet rehabiliteringsplan. Det giver brugeren et grundlag for at planlægge sin rehabilitering bedst muligt i samarbejde med kommunale sagsbehandlere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, praktiserende læge, med flere.

RCFM afholder også kurser for brugere, pårørende og fagfolk. På kurserne formidles viden om sygdommene og om rehabilitering. Kurserne er samtidig et forum, hvor deltagerne får en unik mulighed for at dele erfaringer med hinanden.