Samarbejde med kommunerne

Samarbejde med kommunerne

 

RCFM’s mål, fokus og udfordring er at fastholde, at al rehabilitering tager udgangspunkt i brugernes ønsker og behov. Det arbejder vi på, bl.a. ved løbende at udvikle vores arbejdsform, så vi bruger vores viden til at hjælpe brugeren og kommunen til at forstå de begrænsninger, sygdommene giver, og afdække muligheder for at fastholde eller udvide brugerens aktive deltagelse i livet.

RCFM ønsker at blive kommunens naturlige samarbejdspartner, når kommunen samarbejder med en bruger med muskelsvind.

RCFM har derfor i samarbejde med KL udarbejdet en fælles pjece, hvor KL opfordrer kommunerne til at samarbejde med RCFM om fælles brugere, for på den måde at kvalificere kommunernes afgørelsesgrundlag.

Læs folderen her