Henvisning – hvis du har muskelsvind

Henvisning

For at du eller dit barn kan blive registreret som bruger i RCFM skal din egen læge, en speciallæge eller den sygehusafdeling, der har stillet diagnosen, sende en henvisning til RCFM.

RCFM samarbejder med de fleste neurologiske afdelinger og børneafdelinger, og derfor vil mange patienter blive oplyst om centrets arbejde på det tidspunkt, de får diagnosen. Hvis du ikke bliver henvist direkte på diagnosetidspunktet, kan du efterfølgende ringe og bede om en henvisning. Det skal være en almindelig sygehushenvisning, som kan sendes enten pr. post eller elektronisk via patientjournalsystemet.

Når RCFM modtager henvisningen opretter vi dig eller dit barn som bruger i vores journalsystem og sender et velkomstbrev med informationsmateriale til dig. I brevet beder vi dig udfylde en formular med kontaktoplysninger samt underskrive en erklæring, hvormed du giver samtykke til, at vi må hente oplysninger fra sygehuset, din læge, fysioterapeut o.l. om dig eller dit barn.

Da RCFM ikke selv stiller diagnoser eller foretager kontroller er vi afhængige af disse oplysninger for at kunne hjælpe dig eller dit barn bedst muligt.


Visitation

Hvis vi ikke allerede sammen med henvisningen har fået tilsendt journaloplysninger fra hospitalet eller din læge, rekvirerer vi dem, efter vi har modtaget din samtykkeerklæring.

Vores læge læser journaloplysningerne igennem og laver på baggrund af disse et resume af dit sygdomsforløb, som bliver gennemgået på vores næstkommende visitationsmøde.

På mødet udleveres din journal til en af vores konsulenter, som efterfølgende vil kontakte dig pr. telefon. Under telefonsamtalen tager I sammen stilling til, hvilke(n) af RCFM’s ydelser, der er behov for.

Bemærk, at fra vi modtager henvisningen, til du bliver ringet op af en af vores konsulenter, kan der gå op til flere uger afhængigt af, hvor hurtigt vi modtager journaloplysninger samt almindelig travlhed.

Ventetid

Fra du bliver visiteret til en ydelse, til vi kan udføre den, må der desværre påregnes ventetid. Ventetiden afhænger af, hvilken ydelse du er visiteret til og RCFM’s kapacitet på det pågældende tidspunkt.

I den mellemliggende tid opfordrer vi til, at du selv kontakter kommunale og lokale behandlere. Du er altid velkommen til at kontakte os telefonisk for råd og vejledning.

Mere information

Hvem kan bruge RCFM

Det kan vi tilbyde

Sådan arbejder RCFM