Hvem kan bruge RCFM

Alle med muskelsvind, også kaldet neuromuskulære sygdomme, og deres pårørende kan bruge RCFMs tilbud om rådgivning, oplysning og undervisning, når man har fået en henvisning med bekræftelse af diagnosen fra egen læge, speciallæge eller sygehusafdeling.

RCFMs ydelser er gratis for brugerne, da centret er finansieret af staten.

Tilbuddet gælder desuden fagpersoner, der har brug for viden, også i konkrete sager. Det er centrets opgave at supplere det offentlige social- og sundhedsvæsen på områder, der ikke i forvejen er dækket ind, eller hvor der kræves særlig viden om at leve med en neuromuskulær sygdom.

Foto: Helene Bagger
Foto: Helene Bagger
Foto: Bodil Jensen

Mere information

Sådan bliver du bruger

Henvisning til RCFM (for læger)

Det kan vi tilbyde

Sådan arbejder RCFM