Henvisning – for læger

Ønsker du at henvise en patient til RCFM, kan dette gøres med en almindelig sygehushenvisning, da centret har status af privathospital. Henvisningen kan sendes som almindelig post eller elektronisk via patientjournalsystemet på Edifact (lokationsnummer 5790001362041). RCFM kan ikke tilbyde udredning og diagnosticering og modtager derfor kun patienter, der har fået stillet en klinisk eller genetisk verificeret diagnose på en neurologisk eller klinisk-genetisk afdeling.

Når RCFM har modtaget henvisningen, opretter vi brugeren i vores journalsystem og sender denne eller familien et velkomstbrev med informationsmateriale. I brevet beder vi om kontaktoplysninger, og samtykke til at vi må hente journaloplysninger fra hospitalet, egen læge, fysioterapeut o.l.

Da RCFM ikke selv stiller diagnoser eller foretager kontroller, er vi afhængige af disse oplysninger for at kunne hjælpe brugeren bedst muligt.

Visitation

Hvis der ikke sendes journaloplysninger med henvisningen, rekvirerer vi dem, når samtykkeerklæring er modtaget.

Efter gennemlæsning af henvisning og journal visiteres brugeren til en førstegangsopringning fra en af RCFM’s konsulenter. Derefter tages sagen med på visitationsmøde, hvor der visiteres til en af centrets ydelser.

Ventetid

Fra RCFM modtager henvisningen, til brugeren bliver kontaktet første gang, kan der gå op til flere uger, afhængigt af hvor hurtigt vi modtager journaloplysninger samt almindelig travlhed.

Der må desværre også påregnes nogen ventetid på ydelser. Ventetiden afhænger af, hvilken ydelse der er visiteret til og RCFM’s kapacitet på det pågældende tidspunkt.

I den mellemliggende tid opfordrer vi til, at brugeren selv tager kontakt til kommunale og lokale behandlere.