Rygskævhed

Børn og unge med muskelsvind kan have risiko for at udvikle rygskævhed – også kaldet skoliose. Dette gælder især børn, der ophører med at gå, før de er færdigudvokset, mens risikoen er mindre hos gående børn og unge. Hvis man ved, hvordan ryggen er opbygget, er det nemmere at forstå, hvad en skoliose er.

 

Rygraden består af 24 hvirvler, som sidder oven på hinanden som en søjle. Imellem hver hvirvel ligger en blød, fjedrende bruskskive, og hvirvlerne er indbyrdes forbundet med små led, så rygsøjlen kan bøje og dreje i alle retninger. Ribbenene sidder fast på de midterste 12 hvirvler og går rundt i to halvcirkler til brystbenet foran og danner derved brystkassen. Hjertet og lungerne ligger i brystkassen, og vejrtrækningen foregår ved, at ribbenene og mellemgulvet bevæger sig. Rygsøjlen “står” oven på bækkenet og holdes på plads af muskler og ledbånd, der også styrer dens bevægelser. Set bagfra vil rygsøjlen normalt være helt lige, mens der set fra siden er et lille svaj i nakke og lænd.

Normal ryg                            skoliose

Hvis ryggen set bagfra krummer til siden, kalder man det en skoliose. Sideskævheden kan sidde hvor som helst på rygsøjlen, men starter som regel med at bækkenet står skævt, det vil sige at den ene hoftebenskam står højere end den anden. Ofte vil man se, at der oven over den første sideskævhed kommer en skævhed til den modsatte side, så rygsøjlen danner et S.
Sideskævheden fører desuden til, at ryghvirvlerne drejer om en lodret akse, altså nærmest bliver vredet. Hvis skævheden opstår, inden barnet er udvokset, kan det føre til deformering af knoglerne.
Hvis vridningen sker i de ryghvirvler, som ribbenene er fæstnet til, vil brystkassen også ændre form. Det kan blive så tydeligt, at ribbenene i den ene side af ryggen vil skyde bagud som en pukkel.
Når ryggen først er begyndt at blive skæv, kan udviklingen accellerere på få måneder, især i de perioder hvor barnet vokser meget. Det er karakteristisk, at skoliosen kan blive værre, selv om muskelkraften er den samme.

Hvorfor bliver ryggen skæv

Der findes ikke kun én, men mange årsager til, at ryggen bliver skæv. En årsag kan være, at kroppens muskler ikke er stærke nok til at holde ryggen oprejst. Når ryggen ikke kan holdes oprejst, vil barnet efterhånden synke sammen og krumme i ryggen. I den stilling er ryggen meget bevægelig til siderne, og der skal ikke meget til, før der opstår en skæv siddestilling.
Et typisk eksempel på, hvordan rygskævheden kan udvikle sig, er, at barnet har besvær med at løfte eller flytte sin arm. Den eneste måde, han kan gøre det på, er ved at læne kroppen til siden – væk fra den arm, han vil flytte – for at få armen fri af kroppen. Dette gentager han hver gang, han skal løfte armen, og hvis han ikke tænker over det, vil bevægelsen ske til samme side. Efterhånden bliver bevægelsen og den skæve stilling en vane, som arme, ben og nakke tilpasser sig.
I begyndelsen er barnets ryg ret blød, og man kan hjælpe barnet med at rette den op i normal stilling. Når skoliosen forværres, bliver ryggen dog mere og mere låst fast i den forkerte stilling, og den kan ikke længere strækkes helt ud.

Ryg 0Børn, som aldrig har kunnet gå, eller som er holdt op med at gå, inden de er udvoksede, er særligt udsatte for at få en skæv ryg.
Hos børn med spinal muskelatrofi, som aldrig har kunnet gå, kan skoliose opstå allerede i de første leveår. Hos drenge med Duchennes muskeldystrofi begynder rygskævheden først at udvikle sig, når de er meget tæt på gangophør eller er holdt op med at gå. Hos nogle gående børn og unge kan rygskævheden – afhængig af diagnosen – opstå mens de er gående.

 

Hvordan påvirker skoliosen

En skæv ryg mindsker pladsen i brysthulen. Vejrtrækningen og hjertets funktion kan derfor blive hæmmet af stivheden og af brystkassens ændrede form.
Den skæve ryg kan give smerter. De nederste ribben kan f.eks. blive presset ned på hoftebenet og gnave på hoftebenskammen, eller der kan være ømhed og smerter i den balle, som hele kropsvægten hviler på. Børn med svær skoliose har behov for omfattende tilpasning af kørestolen for at holde ud at sidde op hele dagen og kan have svært ved at finde gode hvilestillinger om natten.
Rygskævheden påvirker også nakkens krumninger. En udtalt skævhed kan derfor give problemer med at synke, ligesom det kan være vanskeligt at se lige frem.

Undersøgelse

Selv om udviklingen af en skoliose sker forholdsvis hurtigt, kan det være svært at bemærke de små daglige forandringer i ryggen. Børn, der er særligt udsatte, bør få vurderet deres ryg ved kontrolbesøg på børneafdelingerne, ligesom behandlende fysioterapeut jævnligt bør vurdere ryg og siddestilling. Ved begyndende tegn på skoliose skal barnet henvises til kontrol på ortopædisk specialafdeling.
Ved den ortopædkirurgiske undersøgelse vil der ud over en klinisk undersøgelse blive foretaget en røntgenundersøgelse af barnet i siddende stilling for at måle ryggens krumninger set forfra og fra siden. Ved at tage et røntgenbillede med faste mellemrum kan man vurdere, om en eventuel skoliose bliver større.  Målingen foretages som regel efter en metode, som kaldes Cobb’s vinkel. Hvis Cobb-vinklen er større end 35 grader, kan skoliosens udvikling kun standses med en rygoperation.