Nedsat muskelkraft

Dette afsnit beskriver For at forstå, hvad den nedsatte muskelkraft betyder for personer med muskelsvind, er det godt at kende de normale forhold.

Den normale muskel

Forudsætningen for at kunne bevæge sig normalt og styre sine bevægelser er, at man har et fuldt udviklet nervesystem og et normalt muskelapparat, og at samarbejdet mellem nervesystemet og musklerne fungerer normalt. Samarbejdet er ikke færdigudviklet fra fødslen, men modnes i løbet af opvæksten.
Muskelmasse og -kraft udvikler sig til op 18-års alderen, og allerede fra sidst i 20’erne begynder muskelmassen langsomt at aftage. Man har dog normalt en stor reservekapacitet, så mennesker, der ikke ligefrem er idrætsudøvere på højt plan, vil kunne miste en del af deres muskelkraft uden selv at registrere det. Med alderen mindskes muskelmassen og muskelstyrken som en del af den normale aldringsproces.

Muskelfibrene bestemmer hvor meget kraft, der kan udvikles. Man er født med et givet antal muskelfibre; drenge har generelt flere fibre en piger og kan derfor udvikle mere muskelstyrke. Sammensætningen af muskelfibrene har også betydning for kraftudviklingen. Overordnet er der to typer af muskelfibre: Type 1 fibre, som er langsommere til at trække sig sammen og som udvikler mindre kraft, og type II fibre, som er hurtige til at trække sig sammen og kan udvikle større kraft. Fordelingen af de to typer fibre er forskellige fra muskel til muskel. Forskellige sygdomsprocesser kan påvirke antallet og fordeling af muskelfibertypen.

Man kan forbedre styrken i de normale muskler ved at arbejde/træne med en belastning, som er større end den normale belastning og ved at gentage bevægelser med den pågældende belastning. Den type træning kan være god til at optræne specifikke muskler, f.eks. ryg- og mavemuskler. Hård træning kan medføre skader i muskelfibrene, men i den normale muskel er det sædvanligvis ikke et problem, fordi fibrene kan reparere sig selv. Mængden af muskelfibre i kroppen vil dermed være konstant livet igennem.

Atrofi

Atrofi betyder svind af muskelmassen, og når muskelmassen er mindre er muskelkraften også mindre. Der kan være forskellige årsager til muskelsvind (se også “om muskelsvind”).

  • Ved spinal muskelatrofi (SMA) er musklen som udgangspunkt i orden, men kan ikke fungere pga en påvirkning af nervecellerne i rygmarven
  • Ved CMT/HMSN skyldes årsagen en påvirkning af nerven fra rygmarv til muskel
  • Ved muskeldystrofierne og myopatierne findes årsagen i selve musklen, som ikke producerer de nødvendige proteiner, hvorved musklens funktion påvirkes.

Endelig kan musklen svinde p.g.a. manglende brug –  inaktivitetsatrofi.

Inaktivitetsatrofi kan opstå hos personer med muskelsvind, hvis de ikke bruger den muskelkraft, der er til rådighed, f.eks. hvis personen med muskelsvind kun kan gøre visse bevægelser, når han sidder i en bestemt stilling eller bliver understøttet på en bestemt måde. Sker det “ikke bliver musklerne, der skulle lave bevægelsen,  ikke aktiveret, og bevægelsen “glemmes”.

Det er vigtigt, at personer med muskelsvind for mulighed for at bevæge sig så meget og varieret som muligt. Børn skal lære at udnytte den del af deres neuromuskulære apparat, som fungerer, og legetøj, ske, gaffel og blyant skal tilpasses, så de selv kan håndtere dem. Når muligheden for bevægelse bliver mindre p.g.a. den nedsatte muskelkraft er det vigtigt ikke at holde op med at bevæge sig/ træne, men i stedet tilpasse mulighederne efter den muskelkraft, der er til rådighed.

Læs mere om dette under træning