Gode råd om vejrtrækning og coronavirus

Hvad kan du gøre for at mindske luftvejsproblemer?

Af Bente Kristense og Lone Gertz

Hvis du får influenzasymptomer, påvirkes din generelle tilstand: du spiser-drikker mindre, feber gør dig mere døsig, din udholdenhed svækkes, du ligger måske mere ned, end du plejer og alle faktorer påvirker din vejrtrækning i negativ retning. Derfor skal du være opmærksom på, hvad du selv og evt. dine pårørende/hjælpere kan gøre for at bedre din vejrtrækning og hosteevne.

OBS! Hvis du har brug for en hjælper til at hjælpe dig med dine respirationsøvelser, kan der være brug for at din hjælper bruger værnemidler for at beskytte jeg begge mod smitte. Læs mere her

HUSK også altid at overholde de generelle retningslinjer om god håndhygiejne.

 

 

Hvorfor har jeg slim i luftvejene?

Lungerne hos personer med muskelsvind eller ALS fejler normalt ikke noget, og slim i lungerne er nødvendigt for at rense luftvejene. Hvis der er meget slim i lungerne, kan det stoppe luft-udvekslingen og lungevæv risikerer at “klappe sammen”. Denne tilstand kan udvikle sig til lungebetændelse. Derfor er det vigtigt at holde sine luftveje så “rene”, som muligt

Hvorfor kan jeg have svært ved at hoste?

Hoste er en refleks, som kommer spontant, når luftvejene irriteres og skal renses. Hvis du har nedsat muskelkraft, er din hostekraft ofte nedsat.

Vejrtrækningsmusklerne skal arbejde hele tiden i modsætning til de fleste andre muskler i kroppen, som hviler sig ind imellem. At hoste over lang tid udtrætter vejrtrækningsmusklerne. Derfor er det vigtigt, at hostet bliver effektivt og at holde små pauser fra at hoste for at restituere. Hellere få gode host end mange små svage host.

Hvordan løsner jeg slim fra luftvejene?

For at få slim op fra luftvejene skal du tænke i 3 trin:

 1. luft løsner slim
 2. luftstrøm flytter slim op fra luftvejene
 3. host fjerner slim

Hvad kan jeg gøre for at mindske problemer med slim i lungerne?

Hyppige stillingsskift og lejring

Når man ligger længe i samme stilling, går luftstrømmen og blodforsyningen til de samme dele af lungerne.  Som udgangspunkt svækkes luftskiftet først i de lavest liggende lungeområder, som derved lettere “klapper sammen”.

 • Skift stilling mange gange i løbet af dagen og natten, så der kan komme luft til alle dele af lungerne.
 • Hvis du sidder i el-kørestol, anvend stolens el-funktioner hyppigt – gerne flere gange i timen.

Når du ligger i sengen, er det vigtigt at skifte stilling.

 • Lig på siderne gerne understøttet af puder, så en arm kan være strakt lidt bagud/fremad
 • Lig halvt i maveliggende
 • Lig på ryggen enten med lille eller større pude under hovedet, eller hæv hovedgærdet.

Hvis du har hjælp om natten, er det vigtigt, at du bliver vendt flere gange i løbet af natten. I forbindelse med lungeinfektioner skal du vendes flere gange end normalt.

Vejrtrækningsøvelser

Dybe suk, fløjt og sang er alle aktiviteter, der giver mere luft i lungerne.

Aktive vejrtrækningsøvelser
 1. Læg en hånd på maven, og forsøg at trække luft ned til din/din hjælpers hånd – træk vejret dybt ind gennem næsen – pust ud gennem munden – gentag 5 gange
 2. Læg hænderne på hver side af kroppen, hvor du kan mærke ribbenene – træk vejret dybt ind gennem næsen – pust ud med munden spidset til – gentag 5 gange
 3. Træk vejret ind gennem næsen – ”stød” luften ud/ånd kraftigt og hurtigt ud med åben mund (som om du skal sætte en dugplet på et spejl) – gentag 5 gange
 4. Hvis du har slim i svælget – kan du hoste. Gentag seancen flere gange om dagen
Håndklædeøvelse

Placér et sammenrullet håndklæde langs rygsøjlen og/eller på tværs af ryggen lige under skulderbladene, mens du sidder eller ligger på ryggen. Derved får du en stilling, hvor brystkassen løftes – og den vil fyldes med mere luft. Lav aktive vejrtrækningsøvelser. Gentag evt. flere gange om dagen.

Armøvelse

Stræk/eller få hjælp til at strække arme op over hovedet, mens du sidder eller ligger. Træk vejret dybt, mens armen/armene holdes i stillingen. Lav aktive vejrtrækningsøvelser. Gentag evt. flere gange om dagen.

Hjælpemidler, der støtter vejrtrækning og hoste

Brug af hjælpemidler skaber et overtryk i lungerne, så luftstrømmen skaber turbulens og slimen hvirvles opad i luftvejene og dermed er lettere at hoste op.

Generelt gælder ved brug af alle hjælpemidler, at du skal:

 • Anvende dem, sådan som du er instrueret. Gerne 3-5 minutter ad gangen.
 • Eventuelt efterfølge brug af hjælpemiddel med host eller hostestøtte
 • Søge rådgivning, hvis du er i tvivl.
 • Være omhyggelig med rengøring

Simple hjælpemidler

Du kan skabe et større tryk ved at:

 • presse læberne sammen som modstand, når du puster ud
 • puste i vand med sugerør
 • puste i en plastikslange ned i en dunk med vand

PEP-fløjte/PEP-maske (Positive expiratory pressure):

En PEP-fløjte er et lille rør, du puster i, hvor der sættes en modstandsventil på udåndingen (kan købes i håndkøb på apoteket eller i nethandel).

Hvis du har en PEP-maske, reguleres luftstrømmen på ind- og udånding via en ensretterventil.

CPAP (Continous Positive Airway Pressure)

Hvis du bruger et CPAP-system, vil luftstrømmen give et konstant overtryk inde i brysthulen. Luftvejene holdes åbne på en skånsom måde. CPAP er med til at forebygge, at slim sætter sig fast i lungerne, og der derved opstår lungebetændelse.

Maskerespirator (noninvasiv ventilation – NIV)

Hvis du har maskerespirator, kan den sikre dig mere luft i lungerne, end din egen vejrtrækning normalt vil gøre.

Hostemaskine

Hostemaskinen fungerer ved at skabe et hurtigt skift fra overtryk til undertryk i luftvejene. Den hjælper dermed slimen op i de øvre dele af luftvejene, hvor det lettere hostes op. Mange anvender hostemaskinen, efter de har brugt CPAP/maskerespirator.

Sådan bruger du hjælpemidlerne

Alle udgangsstillinger kan anvendes ved brug af PEP-fløjte, PEP-maske, CPAP eller maskerespirator. Du kan supplere brug af hjælpemidler med hostestøtte enten manuelt eller fra en hostemaskine.

Udgangsstilling

Sid på en stol eller i en kørestol

 • Støt albuerne på bordet
 • Hold med begge hænder på PEP-/CPAP-masken eller PEP-fløjten
 • Masken skal slutte helt tæt til ansigtet

 

Udgangsstilling

Lig på højre eller venstre side med hovedpude under hovedet.

 • Hold masken for ansigtet eller pust i PEP-fløjten
 • En hjælper kan holde masken/fløjten for dig og støtte dig bag nakken

 

Udgangsstilling:

Sid halvt op i sengen med eleveret hovedgærde og hovedpude bag nakken

 • Hjælper holder maske eller PEP-fløjte

Hostestøtte

Hostestøtte kan forstærke dit host. Det kan udføres i forskellige udgangsstillinger og evt. med hjælp fra en anden person. Du kan anvende hostestøtte, lige efter du har lavet vejrtrækningsøvelser eller anvendt hjælpemidler, der støtter vejrtrækning og host (PEP, CPAP eller maskerespirator). Hostekraften kan forbedres ved at presse armene eller stramme kørestolens el-sele ind lige under ribbenskanten/over maven og bøje sig frem, idet du hoster.

Udgangsstilling:

Sid på en stol/kørestol – læn kroppen forover

 • Hold begge arme eller kørestolens el-sele ind lige under ribbenskanten/over maven.
 • Giv et fast tryk og bøj dig fremad, samtidig med du ’støder’/hoster.
 • Du kan evt. bruge et langt håndklæde eller et lagen, i stedet for at holde om dig selv: læg håndklædet bag om ryggen og kryds enderne foran brystet. Træk til i enderne, når du støder/hoster.

Udgangsstilling:

Sid halvt op i sengen med hævet hovedgærde og hovedpude i nakken eller i en stol/kørestol med ryglæn

 • Hjælper holder begge sine hænder nederst på brystkassen lige under ribbenskanten/over maven og giver et fast tryk indad samtidigt med, at du ’støder’/hoster

Udgangsstilling:

Sid halvt op i sengen med hævet hovedgærde og hovedpude i nakke eller i en stol/kørestol med ryglæn

 • Hjælper holder begge sine hænder øverst på brystkassen og giver et fast tryk indad/nedad samtidig med, at du ’støder’/hoster

Udgangsstilling

Sid på en stol eller i din kørestol. Læn kroppen forover, kør ryglænet tilbage, så hjælperen kan komme til at støtte.

 • Hjælperen står bag dig og holder sine hænder lige under ribbenskanten/øverste del af mavemusklerne. Hjælperen kan anvende et lagen/håndklæde i stedet, hvis det er ’svært at nå’
 • Hjælperen giver et fast tryk indad/opad samtidig med du ’støder/hoster.

Illustrationer respirationspjece udgivet af Aarhus Universitetshospital.

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?

Undgå forstoppelse

Forstoppelse hæmmer vejrtrækningen. Det er derfor vigtigt, at forstoppelse behandles hurtigt og så vidt muligt forebygges.

Undgå væskemangel

For lidt væske (dehydrering) forøger problemer med slim, da slimen bliver sej og vanskelig at hoste op.

Undgå fejlsynkning

Hvis du kommer til at hoste, når du synker, kan det være et udtryk for at væske, mad eller spyt passerer forbi stemmelæberne og er på vej i luftrøret. Brug evt. CPAP eller andet hjælpemiddel inden hvert måltid.

Venlig hilsen

Fysioterapeuterne fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Personlig rådgivning

Der er ikke klare svar på alle spørgsmål, men i RCFM vil vi gerne hjælpe dig med at afklare dette. Du kan derfor sende dine spørgsmål til info@rcfm.dk, hvorefter du vil blive ringet op af en RCFM-konsulent.

Din henvendelse besvares så hurtigt som muligt.