Geografi betyder noget for forekomsten af ALS

Kun ca. 10 % af nye forekomster af ALS skyldes arvelige forhold. Derfor antager man, at årsagen (årsagerne) til ALS skal findes ved forhold i omgivelserne. Der har allerede været lavet mange undersøgelser om sammenhængen mellem ALS og socioøkonomiske faktorer som socialklasse, uddannelsesniveau, indkomst mv. Men der har kun været lavet ganske få undersøgelser over om, der kan være geografiske sammenhænge bag ved forekomsten af nye tilfælde af ALS.

For at råde bod på det gennemførte en række danske og amerikanske forskere en epidemiologisk undersøgelse, hvor der blev brugt registerdata fra Danmark indsamlet i perioden 1982-2013. I alt 4.249 personer var med.

Forskerne stillede to spørgsmål: Er risikoen for at få ALS afhængig af, hvor i landet man blev født? Og er der en sammenhæng mellem, hvor man bor på diagnosetidspunktet og forekomsten af ALS-tilfælde? Kan man svare på disse spørgsmål, er man et lille skridt nærmere til at forstå, hvad der forårsager ALS.

Undersøgelsen viste for det første, at mænd født i København havde en lidt større risiko for at få ALS end, mænd der var født andre steder. For det andet at lidt flere af de mænd, der blev diagnosticeret med ALS, boede i København end andre steder i landet. Ved disse sandsynligheder er der taget højde for uligheder i de socioøkonomiske forhold, og for at der bor mange flere mennesker i København end andre steder i Danmark.

Overlæge dr.med. Ole Gredal, tidligere RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, er medforfatter til den videnskabelige artikel, der handler om undersøgelsen.

Du kan finde artiklen med disse data: Verónica M. Viera; Johnni Hansen; Ole Gredal og Marc G. Weisskopf: Spatial analyses of ALS incidence in Denmark over three decades. In Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, DOI: 10.1080/21678421.2018.1432658.

rada