Vigtigt ved akutindlæggelser

19. marts 2020

På grund af den ekstraordinære situation med coronavirus (COVID-19) har RehabiliteringsCenter for muskelsvind udarbejdet et kort, som giver vejledning i, hvad lægerne skal være særligt opmærksomme på, hvis en patient med en neuromuskulær sygdom (muskelsvind) indlægges akut.

AKUTkort

Hvis du lever med en muskelsvinddiagnose og er nødt til at lade dig indlægge med symptomer på coronavirus, er der en række forhold, som det er vigtigt, at lægerne er ekstra opmærksomme på.

Der er forskellige opmærksomhedsområder for de forskellige diagnoser, men fælles for dem alle er, at de er progredierende (fremadskridende), og at muskelfunktionen er påvirket. Hos mange vil der også være en øget risiko for påvirkning af hjerte- og lungefunktionen.

Print AKUTkort

Hvis du har muskelsvind, anbefaler vi derfor, at du printer dit AKUTkort og viser det til lægen/personalet på hospitalet, hvis du bliver indlagt. Du kan også lægge kortet som et bogmærke på din telefon.

Der er udarbejdet et generelt AKUTkort, som dækker alle diagnoser:

AKUTkort Muskelsvind generelt

Diagnosespecifikke AKUTkort

RCFM’s læger arbejder på højtryk på at lave kort, der er målrettet de enkelte diagnoser.

Vi lægger de diagnosespecifikke kort ud løbende.
Brug det generelle AKUTkort, hvis der ikke er lavet et kort til din diagnose.

Beckers muskeldystrofi (BMD)

Charcot-Marie-Tooth (CMT)/HMSN

Dystrofia myotonica type 1 (DM1)

Dystrofia myotonica type 2 (DM2)

Duchennes Muskeldystrofi (DMD)

Facio-Scapulo-Humeral muskeldystrofi (FSH)

Kennedys syndrom/bulbospinal muskelatrofi

Kongenit muskeldystrofi (KM) (herunder Ullrich kongenit muskeldystrofi, Bethlem myopati, merosin negativ CMD, Walker-Warburg syndrom, rigid spine muskeldystrofi, SEPN1-relateret myopati, RYR1-relateret myopati, uklassificerbar CMD og Emery-Dreifuss)

Kongenit myopati (herunder nemelin myopati, centranukleær myopati, central core myopati)

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD)

Mitokondrielle myopatier

Motorneuronsygdomme (ALS, PLS, PMA)

Myastenia gravis

Spinal muskelatrofi type 1, 2 og 3 (SMA)