Træning og myastenia gravis

13. november 2018

Rigshospitalet rekrutterer personer med MG til forskningsstudie om træning.

Neuromuskulært Center på Rigshospitalet har i mange år forsket i sammenhængen mellem træning og neuromuskulære sygdomme, som viser at fysisk aktivitet i moderat omfang er både gavnlig og ufarlig. Der har ind til videre ikke været fokuseret på patienter med Myasthenia Gravis (MG), da man har været af den opfattelse at træning ville kunne forværre den træthed, mange af disse patienter i forvejen oplever.

Mindre udenlandske studier har imidlertid vist, at personer med MG, der selvtræner, oplever mindre træthed.

Forskningsfysioterapeut og Ph.D. studerende Linda Kahr Andersen fra Neuromuskulær Center på Rigshospitalet, har derfor valgt at undersøge, sammenhængen mellem fysisk aktivitet og træthed hos danske patienter med Myasthenia Gravis. Håbet er, at forskningen viser, at et fysisk aktivt liv kan give disse patienter mere energi i hverdagen. Undersøgelsen bliver et led i Lindas ph.d.-projekt og kommer til at rekruttere patienter med MG fra hele Danmark.

Studiet, som løbende rekrutterer patienter, består af tre delstudier.

Første studie bliver en spørgeskemaundersøgelse om personer med MG’s fysiske aktivitetsniveau og opfattelse af træthed. Det forventes, at størstedelen af de danske patienter med MG inden længe vil modtage en invitation til at deltage i denne undersøgelse, på e-Boks.

I det andet studie skal patienterne indgå i et 10-ugers træningsprogram, hvor de træner interval-gang på egen hånd og i eget lokalmiljø. Træningen styres af en app på telefonen, og giver mulighed for høj grad af fleksibilitet for patienten.

Endelig vil det tredje studie undersøge, om musik kan påvirke deltagernes oplevelse af træthed under en såkaldt 6-minutters gangtest. Denne test bliver ofte brugt i neuromuskulær forskning til fx at vurdere effekten af medicin, eller hvordan en sygdom udvikler sig.

Er du MG patient, pårørende eller bare nysgerrig på at høre mere om studiet, er du velkommen til at ringe/skrive til Linda Kahr Andersen på telefon 35456217 eller linda.kahr.andersen@regionh.dk.