Skal jeg sende mit barn i skole eller daginstitution efter påske?

Skal jeg sende mit barn i skole eller daginstitution efter påske?

10. april 2020

Dansk Pædiatrisk Selskab er klar med retningslinjer for børn med neuromuskulære sygdomme

Mange forældre er usikre på om deres barn med muskelsvind må begynde i daginstitution/skole, når den gradvise genåbning af samfundet begynder den 15. april.

Tiden med Corona har været præget af forskellige budskaber og i nogle tilfælde skift i retningslinjer og vejledninger, fordi viden og erfaringer skulle samles op undervejs, og fordi man har anlagt et forsigtighedsprincip.

I forhold til skolestart påpeger Undervisningsministeriet, at det fortsat kan være nødvendigt at holde nogle børn hjemme, fordi de er i særlig risikogruppe, men hvad er en særlig risikogruppe i den sammenhæng?

Retningslinjer fra de danske børnelæger

Baseret på erfaringerne om, at børn har mildere sygdom ved COVID-19 end voksne, har Dansk Pædiatrisk Selskab lavet retningslinjer for, hvilke børn, der er i særlig risikogruppe i forhold til at begynde i daginstitution/skole.

For børn med en neuromuskulær sygdom gælder det, børn med påvirket vejrtrækning, synke- eller hostefunktion i en grad, som kræver tilknytning til Respirationscenter Øst/ Vest og som har kronisk brug af respirationshjælpemidler (CPAP, sug, NIV eller respirator).

Retningslinjerne omhandler også andre tilstande, som kan være relevante for børn med muskelsvind. Dette gælder fx børn, der inden for de seneste måneder har været indlagt med lungebetændelse, børn, som pga. påvirkning af hjertet er i medicinsk behandling og børn med dårlig almen tilstand.

Kontakt børnelægen, hvis du er i tvivl

Det vil altid være en individuel lægefaglig vurdering, der afgør, om et barn med neuromuskulær diagnose er i særlig risikogruppe. Hvis du er i tvivl, om hvorvidt dit barn tilhører en særlig risikogruppe, anbefaler de kontrollerende børnelæger, at du kontakter dem for individuel vejledning.

Børn  til forældre med muskelsvind

I forhold til smitterisiko til sårbare medlemmer i familien (søskende/forældre) kan det i nogle tilfælde være tilrådeligt at barnet ikke starter i skolen for at minimere risikoen for at bringe smitten hjem.

Læs her, hvem Sundhedsstyrelsen definerer som værende i riskogruppen