Retningslinjer for kontakt mellem konsulenter og brugere

6. maj 2020

RCFM skal lige som det øvrige danske sundhedsvæsen gennemføre de almindelige aktiviteter på trods af en smitterisiko for COVID-19.

I mange situationer vil vi på fortsat vil bruge telefonsamtaler eller virtuelle møder, men hvis der er brug for et fysisk møde, har vi mulighed for at komme på hjemmebesøg eller tilbyde undersøgelser i vores lokaler i Aarhus og Høje Taastrup.

Vi arbejder intenst på at sikre, at vi kan møde vores brugere på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på vores brugeres sikkerhed, og at alle aftaler gennemføres i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at begrænse risikoen for smitte mest muligt

Her kan du læse RCFM’s retningslinjer for de fysiske møder mellem brugere og konsulenter.