Nu har du mulighed for at konsultere din fysioterapeut hjemmefra

Nu har du mulighed for at konsultere din fysioterapeut hjemmefra

26. marts 2020

Danske fysioterapeuter har indgået en midlertidig aftale med regionerne om video- og telefonkonsultation.

Med den midlertidige aftale kan fysioterapeuten yde rådgivning og vejledning via video eller telefon i stedet for fysisk fremmøde, hvis fysioterapeuten vurderer, at det er fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte patients aktuelle problemstilling.

Hvem gælder aftalen for?

Aftalen gælder for alle som er henvist til almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Vederlagsfri holdfysioterapi er også omfattet af aftalen, men her vil man i stedet for holdtræning modtage en individuel ydelse, hvis fysioterapeuten skønner, at det er fagligt relevant.

Hvad består ydelsen af?

Fysioterapeuten kan rådgive i om fx smerter og funktionstab og instruere i øvelser, som man selv kan udføre. I aftalen hedder det at:

”Det kan både være patienter med nyopståede smerter og skader samt patienter med varig funktionsevnenedsættelse, hvor rådgivning er nødvendig for at styrke, opretholde eller hindre forværring af patientens sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne.”

Fysioterapeut Lone Gertz

”Jeg synes, det er en fantastisk mulighed for vores målgruppe”, siger fysioterapeut Lone Gertz fra RCFM.

”Fysioterapeutisk vejledning kan forebygge smerter og gener, fordi det bliver muligt at få vejledning om bevægelse og træning, som man enten selv kan lave eller som ens hjælpere og/eller pårørende kan varetage. Selvfølgelig bliver det ikke helt det samme, fordi en fysioterapeut er i stand til at tilpasse efter situationen.”

Lone Gertz fremhæver især tilbuddet om råd og vejledning til vejrtrækning og hostestøtte. ”Det er vigtigt for vores målgruppe, da mange af dem tilhører den særlige risikogruppe, som anbefales at have så få besøg fra andre som muligt. For dem er det særligt vigtig, at der gøres alt, hvad der er muligt, for at undgå lungeinfektion,” siger hun.

”Via video eller telefon vil fysioterapeuten kunne instruere og vejlede. Dette er bedre end ingenting. Det kan være en stor lettelse for både personen med sygdommen og hjælpere/pårørende, at der findes nogen at sparre med. Det kan jo aldrig blive som at være der selv – men det er en væsentlig og vigtig mulighed at benytte sig af i denne tid,” slutter Lone Gertz.

Hvad koster en konsultation?

Personer, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, skal ikke lægge en egenbetaling.

Der vil være en egenbetaling på 250 kr. for personer, der ikke er henvist til vederlagsfri fysioterapi. Sygeforsikringen Danmark yder et tilskud.

Læs mere om ordningen her

Mere inspiration til hjemmetræning

RCFM’s fysioterapeuter arbejder lige nu på højtryk på en vejledning om hjemmeøvelser, så hold øje med RCFM’s hjemmeside og Facebook-side.

/anmo