Nu må personer med øget risiko ved COVID-19 igen deltage i sociale sammenhænge
 

Nu må personer med øget risiko ved COVID-19 igen deltage i sociale sammenhænge

5. maj 2020

Sundhedsstyrelsen præciserede i går (4. maj) retningslinjerne for de befolkningsgrupper, der er i særlig risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med COVID-19. Retningslinjerne er lavet på baggrund af den tilgængelige viden om COVID-19 på nuværende tidspunkt og et samarbejde med danske eksperter og patientorganisationer

I anbefalingerne lyder det nu, at personer i øget risiko som udgangspunktet godt kan deltage i sociale sammenhænge, hvis det er muligt stadig at overholde de særlige forholdsregler for hygiejne og afstand.

Det betyder, at hvis man før COVID-19 epidemien fx kunne tage på arbejde, deltage i fællesskaber, foreningsliv og private sammenkomster, kan man også i vidt omfang gøre det nu. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis de fysiske rammer gør det muligt at holde god hygiejne og afstand, og at man ikke er i kontakt med personer, der er mistænkt for at have eller har COVID-19.

Tilhører jeg risikogruppen

RCFM opfordrede ved begyndelsen af epidemien til forsigtighed for alle med en neuromuskulær sygdom (muskelsvindsygdomme, ALS, PLS, PMA og myasthenia gravis) med påvirket vejrtrækning og hostekraft eller svækket almen tilstand. Dette er stadig i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, med enkelte tilføjelser.

Som voksen med en neuromuskulær sygdom tilhører du en risikogruppe, hvis:

 • Du har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af med slim fra luftvejene
 • du har en nedsat lungefunktion (mindre end 60-70 % af normal FVC)
 • du anvender respirator (maskerespirator eller har trakeostomi)
 • du er alment svækket,
 • du er en ældre person over 65 år (især over 80 år), men Sundhedsstyrelsen påpeger, at alder alene ikke udgør en risiko, men i væsentlig grad afhænger af, hvor rask, frisk og rørig, man er, om ens funktionsniveau er godt og af ens fysiske formåen og aktivitet
 • du har svær hjertekarsygdom
 • du er svært overvægtig (BMI over 30)
 • du tager højdosis steroidpræparater eller immundæmpende medicin.

De internationale retningslinjer nævner desuden personer, som

 • er risiko for, at tilstanden forværres, hvis man får feber, faster eller får infektioner,
 • er risiko for rabdomyolyse (skade på musklerne) hvis man får feber, faster eller får infektioner,

Derudover er du i særlig risiko, hvis du har en kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar. Du kan læse hvilke sygdomme, det drejer sig om på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

OK at tage på arbejde

Sundhedsstyrelsen vurderer, at personer i øget risiko som udgangspunkt ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de daglig har kontakt med mange mennesker. Det er dog vigtigt, at de ikke udsættes for oplagt smitterisiko, det vil sige, at de ikke skal have kontakt med personer, der er mistænkt for at have eller har COVID-19. I sådanne tilfælde skal personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko

Sundhedsstyrelsen skønner, at der kun vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler.

Børn i særlig risiko

Det vil altid være en konkret individuel vurdering, om dit barn blive hjemme fra skole eller daginstitution. De børn med muskelsvind, som børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab vurderer tilhører en særlig risikogruppe, vil som udgangspunktet alle blive fulgt i et specialiseret forløb på en børneafdeling.

Derfor vil det være den børnelæge, som følger dit barn, der skal vurdere, om der skal træffes særlige foranstaltninger.

Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at skolens ledelse iværksætter fjernundervisning til børn, som efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme

Anbefalinger for pårørende

Hvis du er pårørende til en person, som er i øget risiko, fx en partner eller et barn, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du skærper opmærksomheden på at følge de generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning

Du kan som udgangspunkt godt gå på arbejde, også selv om du arbejder i sundheds- eller ældresektoren, eller andre sektorer hvor man kan være i tæt fysisk kontakt med andre mennesker. Du må dog ikke i dit arbejde have kontakt med personer, der er mistænkt for at have eller har COVID19. I sådanne tilfælde skal du flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko.

Anbefalinger vedrørende test for COVID-19

Det anbefales, både personer, der er i særlig risiko og deres pårørende kontakter deres læge med henblik på at blive testet for COVID-19, hvis man oplever milde symptomer på COVID-19.

Skærpet hygiejne

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for skærpet hygiejne

 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder eller håndklæder vasket ved 80°C grader
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten
 • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter
 • Undgå at dele mad med andre. Undgå buffet eller lignende med fælles tag-bestik. Hvis du køber mad i kantine, da anbefales portionsanrettet og eller indpakket mad. Eller tag en madpakke med hjemmefra
 • Brug dine egne redskaber og remedier fx telefon og tablet, drikkedunk – rengør dem ofte og del ikke med andre
 • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Tøjet vaskes ved min. 60 grader Begræns mulig udsættelse for smitte
 • Vær opmærksom på ikke at omgås med personer, der har symptomer, der kunne være COVID-19
 • Vælg din lille kreds af personer, du kan ses med privat, én eller få af gangen, kend deres kontaktmønstre og vurder, om det udgør en risiko for dig – og sørg for håndhygiejne og afstand, når I ses
 • Afhold helst aktiviteter og sociale arrangementer udenfor. Det mindsker risikoen for smitte og gør det lettere at holde afstand
 • Undgå steder med mange mennesker fx offentlig transport i myldretiden
 • Ved indendørs arrangementer, sørg for indretning af lokaler, så det er muligt at overholde anbefaling om afstand og reducer antallet af fælles kontaktpunkter

Barrierer

I situationer, hvad enten i fritids- eller arbejdsliv, hvor ansigt-til ansigt kontakt inden for 2 meters afstand ikke kan undgås kan man eventuelt, ud fra et forsigtighedsprincip, benytte barrierer for dråbespredning.

På arbejdspladsen kan det fx være ved at opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde/klient/borger/patient. Det kan, hvis muligt, være en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk, eller hvor der skal gives tæt kunde- eller patientvejledning.

Ud fra et forsigtighedsprincip kan man også anvende mundbind (type II)2 eller ansigtsvisir. Dette kan især overvejes ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed, fx ved offentlig transport, især hvis man ikke kan undgå myldretiden, eller i arbejdsmæssige situationer, hvor der også kan være ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed eller hvor opgavevaretagelsen indebærer korterevarende ansigt-til-ansigt kontakt med mange forskellige personer på en arbejdsdag.

 

Kilder

Personer med øget risiko ved COVID-19 Sundhedsstyrelsen, 4. maj 2020

Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko Sundhedsstyrelsen, 4. maj 2020

Personer med øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag Sundhedsstyrelsen, 4. maj 2020

Risikogrupper og genåbning af samfundet RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 16. april 2020

 

/anmo