Møde i Dansk konsortium for neuromuskulære sygdomme

Møde i Dansk konsortium for neuromuskulære sygdomme

8. februar 2019

Dansk konsortium for neuromuskulære sygdomme inviterer til årsmøde,
mandag den 8. april 2019 på Musholm – Ferie, Sport, Konference i Korsør.

Carl-Otto Gøtzsche

I år sætter korsortiemødet fokus på Prioritering af medicinsk behandling til neuromuskulære sygdomme i Danmark.

Vi har inviteret medlem af Medicinrådet Carl-Otto Gøtzsche til at fortælle om rådets arbejde, og om hvilke kriterier det lægger til grund for behandlingen af ansøgninger om introduktion af ny medicin som standardbehandling.

Efterfølgende vil der være diskussion og præsentation af praksis for behandlingen i Danmark, hvor repræsentanter fra de behandlende hospitaler vil give eksempler på, hvilke udfordringer og dilemmaer, der er forbundet med den nye medicin.

Cases og forskningsprojekter

Som et fast indslag vil dagen også byde på deltagernes egne præsentationer af neuromuskulære forskningsprojekter og cases.

Hvis du er i gang med et neuromuskulært forskningsprojekt eller ønsker konsortiets vurdering af en patientcase, er du meget velkommen til at præsentere den på mødet.

Se programmet her

Bemærk, at årsmødet normalt afholdes i september, men korsortiets styregruppe har besluttet at det rykke frem til april, da dele af gruppen i efteråret er optaget af at planlægge World Muscle Society, som i år afholdes i København fra 1. til 5. oktober.

Konsortiemødet henvender sig voksenneurologer, børneneurologer, genetikere og andre, der arbejder professionelt med neuromuskulære sygdomme.

Praktiske oplysninger

Projektpræsentationer og cases bedes indsendt til forskningsleder i RCFM Ulla Werlauff (ulwe@rcfm.dk) inden mødet.

Pris for hele dagen er 500 kr.

Tilmelding til Annette Mahoney, RCFM, på anmo@rcfm.dk

Ved tilmelding sendes faktura. Husk EAN-nummer.

 

Konsortieudvalget består af:

Fra Rigshospitalet: Professor John Vissing, Overlæge Nanna Vitting,  Overlæge Peter Born, Rigshospitalet

Fra Odense Universitetshospital: Overlæge Niels Illum,  Professor David Gaist

Fra Aarhus Universitetshospital: Overlæge Charlotte Olesen, Professor Henning Andersen, Overlæge Anette Torvin Møller, Overlæge Karen Markussen Linnet

Fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind: Cheflæge Heidi Aagaard, Forskningsleder Ulla Werlauff, Koordinator Annette Mahoney