Moderat træning kan måske give mere energi til personer med myasthenia gravis?

22. oktober 2018

Neuromuskulært center på Rigshospitalet har i mange år forsket i sammenhængen mellem træning og neuromuskulære sygdomme, som viser at fysisk aktivitet i moderat omfang er både gavnlig og ufarlig. Der har ind til videre ikke været fokuseret på patienter med myasthenia gravis (MG), da man har været af den opfattelse af træning vil kunne forværre den træthed, de i forvejen føler.

Mindre udenlandske studier har imidlertid vist, at personer med MG, der selvtræner, oplever mindre træthed.

Fysiotearpeut Linda Kahr Andersen, har derfor valgt undersøge, om moderat træning, kan give personer med MG mere energi. Undersøgelsen bliver et led i hendes ph.d.-projekt og kommer til at rekruttere deltagere blandt de 500 patienter med MG, som er tilknyttet Rigshospitalet.

Studiet, som påbegyndes her i efteråret, vil bestå af fire delstudier.

Første studie bliver en spørgeskemaundersøgelse om personer med MG’s fysiske aktivitetsniveau og opfattelse af træthed.

I det andet studie skal patienterne indgå i et træningsprogram i otte uger, tre gange om ugen, for at undersøge, om fysisk træning kan ændre på deres opfattelse af træthed.

Det tredje studie vil følge op på, hvor mange af testpersonerne som bibeholder en aktiv livsstil i en periode på fem måneder efter deltagelse i træningsstudiet.

Endelig vil det fjerde studie undersøge om musik kan påvirke deltagernes oplevelse af træthed under en såkaldt 6-minutters gangtest. Denne test bliver ofte brugt i neuromuskulær forskning til fx at vurdere effekten af medicin eller hvordan en sygdom udvikler sig.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind vil med stor interesse følge med i studiet og fortælle om resultaterne her på hjemmesiden.

 

/anmo