Lær at tackle hverdagen som pårørende

15. november 2016

Der er meget konkrete råd og anvisninger til, hvordan man klarer den svære situation at være pårørende til en person med kronisk sygdom, handicap eller demens i bogen ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Bogen er meget let læst og den kommer vidt omkring problemstillingerne, som fx personer med ALS ofte vil kunne nikke genkendende til.

Læs her en omtale af nogen af de mange temaer i den grundige og meget pædagogiske bog:

I bogen kan man bl.a. læse, at det er naturligt at føle sig frustreret og vred, når ens nære er alvorligt syg. Men for mange er det forbudte følelser. En almindelig reaktion er at gemme følelserne indeni, men det er en dårlig løsning påpeges det. Det er langt bedre at finde måder at komme til at udtrykke disse følelser, så de ikke bliver en brik til en måske kommende depression.

Håbløshed, uoverskuelighed og indre kaos rammer nemt, når ens pårørende bliver alvorligt syg. ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” giver konkrete anvisninger til, hvordan man struktureret kan lave problemløsning og handleplaner og ad den vej få styr på problemerne.

Situationen som pårørende kan være meget belastende, og det kan være vigtigt at få givet sig selv et mentalt pusterum med jævne mellemrum. Det kan bl.a. ske ved, at man insisterer på at få tid til sig selv, fx til at dyrke motion, dyrke hobbies eller gå tur med hunden. En anden måde kunne være at lave afspændingsøvelser eller måske meditation. I bogen er der meget konkrete anvisninger på, hvordan man laver afspændingsøvelser. Dels er der tekster, der kan bruges til afspænding. Og dels er der en vejledning i, hvordan man kan downloade afspændingsprogrammet, så man kan høre det og ikke bare læse det.

Der hviler ofte et stort pres på skuldrene af de pårørende, og det medfører, at de selv er i risiko for at blive syge. Angst, depression eller stress forekommer jævnligt. Hvis det er tilfældet, skal man søge hjælp hos sin læge. Måske skal man have støtte fra venner eller familie, der kan hjælpe en til at komme til læge. Misbrug af alkohol og medicin eller over-/underspisning er også almindeligt. På kort sigt lindrer de måske den pårørendes frustrationer, men på længere sigt skaber de bare flere problemer, kan man læse.

”Lær at tackle hverdagen som pårørende” er indbydende, let læst og utrolig grundig og konkret. I bogen kan man læse, at alle pårørende til syge, kan have glæde af at læse den, men det fremgår alligevel tydeligt, at den er tænkt til situationen, hvor voksne er pårørende til syge voksne. Først og fremmet mennesker med demens, apopleksi eller lignende. Mange med ALS vil kunne have glæde af bogen, selvom den ikke forholder sig til handicaphjælp, mulighederne for hjælp fra socialforvaltningen og overvejelserne om respirator. Til gengæld er den ikke særlig velegnet for forældre eller søskende til syge børn.

Bogen er udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning og er materiale til en kursusrække om pårørendeproblematikken. Der findes også bøger (og kurser) om kroniske sygdomme, smerter og om angst og depression. Læs mere her: http://www.patientuddannelse.info/