Konsortiedag 1. februar

Konsortiedag 1. februar

12. januar 2021

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og Dansk konsortium for neuromuskulære sygdomme inviterer endnu engang til den årlige konsortiedag. Mødet finder sted mandag den 1. februar 2021 kl. 13.00 til ca. 15.30.

På grund af COVID-19 afholdes mødet denne gang digitalt – og i en lidt forkortet form.

Temaet for årets møde er medicinsk behandling af Spinal muskelatrofi. Dagen byder bl.a. på

  • En status på behandlingen med Spinraza i Danmark
  • Fokus på sociale og etiske komplikationer ved ibrugtagningen af medicinen
  • Respiratorisk behandling af SMA

Se hele programmet her: Konsortiedag 2021 program

Tilmelding til mødet sker ved at skrive til anmo@rcfm.dk.