Gratis vaccine mod pneumokokker

Gratis vaccine mod pneumokokker

20. april 2020

Personer i risikogrupper bliver tilbudt gratis vaccine mod blandt andet lungebetændelse

Vaccine beskytter borgere og hindrer overbelagte hospitaler

I disse tider, hvor hospitalerne har fokus på coronapatienter, er det vigtigt at begrænse antallet af patienter med andre alvorlige sygdomme. Regeringen har derfor besluttet at tilbyde vaccine mod pneumokokker til personer i særlige risikogrupper.

Når vi tilbyder særligt udsatte grupper gratis vaccination mod pneumokokker, sker det for at beskytte dem og for at reducere antallet af sårbare patienter, som bliver ramt af andre alvorlige infektionssygdomme under epidemien med COVID-19,siger overlæge i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg.

 

Hvem er i risikogruppe?

Tilbuddet om gratis vaccine gælder blandt andet personer, hvis respiration er påvirket på grund af nedsat muskelkraft. Det er altså din lungefunktion og din hostekraft, som bestemmer, om du kan få den gratis vaccine eller ej. Selv om man er i risikogruppen, skal der en konkret lægefaglig vurdering til, før man kan få vaccinen.

Der er også en række andre risikogrupper. Du finder hele listen på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Hvordan får jeg pnuemokok-vaccinen?

Tal med din praktiserende læge, hvis du er i en risikogruppe og gerne vil have vaccinen. Lægen skal lave en vurdering af din situation, før du kan få vaccinen. Det er også lægen, der efterfølgende vaccinerer dig.

Vaccinationen bliver som udgangspunkt kun tilbud personer, der ikke er vaccineret inden for de sidste 6 år. Lægen kan dog vurdere, at du skal vaccineres selv om der ikke er gået så lang tid, hvis du er i særlig høj risiko.

 

Børn er allerede vaccineret

Børn bliver allerede tilbudt vaccination mod pneumokokker som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Vaccinene blev del af programmet i 2007. Det betyder, at alle børn, der er født efter 30. april 2006 har fået tilbud om vaccinen.

 

Hvad beskytter pneumokok-vaccinen mod?

Infektion med pneumokokker er en hyppig årsag til lungebetændelse, og kan i nogle tilfælde føre til alvorlig sygdom i form af invasiv pneumokoksygdom (fx blodforgiftning, meningitis). Risikoen for at en lungebetændelse forårsaget af pneumokokker får et alvorligt forløb afhænger af forskellige faktorer som fx høj alder, kronisk sygdom, medfødt eller erhvervet immundefekt, påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft, m.fl.

Ved at vaccinere nedsættes risikoen for alvorlig sygdom betragteligt.

I Danmark findes 2 forskellige typer pneumokok-vacciner; den 13-valente (PCV13), som indgår i børnevaccinationsprogrammet, og den 23-valente (PPV23), som nu tilbydes gratis til udvalgte persongrupper.

Grunden til at man har valgt at tilbyde PPV23 gratis, og ikke har medtaget PVC13 i dette tilbud er, at det i stigende grad er andre pneumokokker, der cirkulerer i befolkningen end dem, der er indeholdt i PCV13 (Dette er en effekt af børnevaccinationsprogrammet og den deraf følgende flokbeskyttelses-effekt).

OBS: SSI (Statens Serum Institut) anbefaler dog stadig at personer i ”særlig høj”-risikogruppe tilbydes kombineret vaccination med PCV13 og PPV23 for at yde maksimal beskyttelse. Tilhører man denne risikogruppe, hvor vaccination med begge vacciner anbefales, kan der søges klausuleret tilskud til PCV13, da den ikke er omfattet af det gratis tilbud (Egen læge søger tilskuddet i forbindelse med ordination af vaccinen). Dette gælder kun hvis man ikke tidligere er vaccineret med PCV13.

Er der andre relevante vacciner?

RCFM følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De omfatter også kighoste og influenza:

  • Influenza: Alle med muskelsvind eller ALS bør lade sig vaccinere hvert år. Hvert efterår kan alle over 65 år få vaccinationen gratis. Hvis du har nedsat lungefunktion eller betydelig funktionsnedsættelse, kan du få influenzavaccine gratis hos egen læge uanset din alder. (https://www.ssi.dk/vaccinationer/influenzavaccination)
  • Kighoste: Alle børn med muskelsvind bør følge børnevaccinationsprogrammet, hvor kighostevaccinen indgår. Vaccinerne er gratis. Voksne personer med betydelig nedsat lungefunktion bør lade sig vaccinere, hvis der er kighosteepidemi, men ikke ellers. Vaccination af voksne vil være for egen regning.
  • Pneumokokker: Personer med nedsat lungefunktion bør vaccinere sig mod pneumokokker hvert 5. år

 

Hvem har nedsat lungefunktion?Illustration af lunger

Ved Sundhedsstyrelsen bruges begrebet hypodynamisk respirationsinsufficiens. Det vil sige, hvis man har muskelsygdom eller multi-handicap og deraf følgende nedsat hostekraft og/eller sekretstagnation.

 

Hvordan får jeg vaccine mod influenza eller kighoste?

Du kan blive vaccineret hos din praktiserende læge eller på en vaccinationsklinik. Mange apoteker og kommuner har også lokale tilbud om vaccination.

 

/sapa