Forsøg med ny ALS-medicin i gang i Danmark

Forsøg med ny ALS-medicin i gang i Danmark

8. januar 2021

Tre danske sygehuse er med i et internationalt forsøg, der afprøver et nyt lægemiddel, der måske kan bremse sygdommens udvikling. På verdensplan deltager 350 patienter, heraf ca. 20 i Danmark. De første danske patienter fik den første injektion i december 2020. Behandlingen vil fortsætte i ca. et år, og i 2024 vil slutresultaterne af forsøget være klar. 

Medicinen, der afprøves, hedder Ravulizumab. Den nedsætter aktiviteten i en del af immunforsvaret og bruges allerede til patienter med en særlig blodsygdom. Forhåbningen er, at den også vil kunne bremse sygdomsudviklingen hos ALS-patienter.

I forsøget bliver patienterne delt op i to grupper: 2/3 dele af patienterne få medicinen, mens den sidste tredjedel får placebo. Hverken patienter eller lægen ved, hvilke patienter som er i hvilken gruppe.

 

Kun få danske patienter inkluderet

Der er kun få danske patienter inkluderet i forsøget, og patienterne skal opfylde en række kriterier for at kunne inkluderes. Det er lægen på det hospital, man er tilknyttet neurologisk kontrol, som kan kontakte forsøgscentrene og gøre opmærksom på patienter, der måske kan indgå i forsøget.

Som ALS-patient kan man altså ikke selv melde sig, og RCFM har heller ikke mulighed for at henvise patienter til forsøget.

 

Læs mere om forsøget på muskelsvindfonden.dk