Deltag i vores forskningsprojekt om muskelsvind og COVID-19

Deltag i vores forskningsprojekt om muskelsvind og COVID-19

15. januar 2021

Du kan stadig nå det. Vi holder undersøgelsen åben weekenden ud.

Du deltager ved at klikke på et af linkene herunder.

OBS! Vær opmærksom på, at der er to forskellige spørgeskemaer: et til forældre til børn under 15 år og et til unge/voksne (15 år og opefter):

Spørgeskema til forældre til et barn med muskelsvind under 15 år

Spørgeskema til unge/voksne (15 år og opefter)

Hvorfor laver vi en undersøgelse om COVID-19 og muskelsvind

I RCFM har vi oplevet, at vores brugere har levet med mange bekymringer, restriktioner og afsavn i hverdagen. Også nedlukningen af skoler, fysioterapeutisk træning og aflysning af hospitalskontroller har givet bekymring for, om sygdomsforløbet kunne blive forværret.

Selv om samfundet nu er delvist genåbnet, er det for mange vanskeligt at ændre adfærd og genvinde den tryghed, de havde før COVID-19 pandemien. Vi oplever en frygt fra mange personer med muskelsvind for, at de ikke kommer til at leve deres liv som før.

Hvad vil vi gerne undersøge?

Vi ønsker at få større vide om, hvilke spørgsmål, der brændte sig på hos vores brugere i den første fase af pandemien. Derudover vil vi også gerne vide, hvordan de oplevede genåbningen af samfundet med ophævelse eller tilpasning af nogle restriktioner.

Hvordan får mennesker med muskelsvind gavn af undersøgelsen?

Ved at få viden om, hvilke konsekvenser pandemien har haft i hverdagslivet for alle personer med muskelsvind i Danmark, bliver det muligt fremadrettet at skærpe indsatsen overfor denne gruppe mennesker.

Der er behov for at fokusere på, hvordan man genvinder trygheden og bedst muligt kommer tilbage til en normal hverdag

Vi håber du har lyst til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Din besvarelse vil give os værdifuld viden.